Eerste lichting opleiding Community Librarian gestart

Op 12 mei jl. is de post-hbo-opleiding Community Librarian gestart. De opleiding is ontwikkeld op initiatief van Cubiss Brabant en is gestoeld op het gedachtegoed van de Amerikaanse ‘bibliotheekinnovator’ David Lankes.

Met het project Bieb Lab Brabant wil Cubiss innovatie in en door de Brabantse bibliotheken versnellen. “De wenselijke transformatie naar een brede maatschappelijke bibliotheek, waar niet het boek maar het vraagstuk centraal staat, vraagt om andere, nieuwe competenties van de bibliothecaris. Er is echter een gebrek aan vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden en aan nieuwe instroom in bibliotheken,” zo laat Cubiss in een persbericht weten. Bieb Lab Brabant nam daarom het initiatief om een post-hbo-leiding te ontwikkelen, met als uitgangspunt de visie van David Lankes (‘The Atlas of New Librarianship’, 2011): ‘The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities’. Anders gezegd: de bibliothecaris van de toekomst is community librarian.

Longread en gastcollege David Lankes
In opleidingsinstituut Avans+ werd een partner gevonden; de Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek kende Cubiss een subsidie toe. De opleiding Community Librarian omvat 20 bijeenkomsten van 5 uur; de doorlooptijd bedraagt 1,5 jaar. Deelnemers leren middels hoorcolleges, lezingen, social learning en onderzoeksopdrachten. Bij goed gevolg ontvangen deelnemers een post-hbo certificaat van Avans+.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 mei presenteerde Cubiss de longread ‘Community Librarians, de Nederlandse praktijk’, waarin prof. dr. Frank Huysmans het gedachtegoed van David Lankes belicht en diverse community librarians aan het woord komen. Lankes komt in oktober naar Nederland voor een gastcollege aan de community librarians in spe.

Tweede groep start
Aan de eerste opleiding nemen 16 mensen deel. Vanwege de grote belangstelling zal in november waarschijnlijk een tweede groep starten. Meer informatie over het beroeps- en opleidingsprofiel van de Community Librarian is te vinden in de longread ‘Community Librarians, de Nederlandse praktijk’.