‘Economische en maatschappelijke kansen van AI voor Nederland’

‘Als Nederland in staat is om artificiële intelligentie (AI) ten volle te adopteren, kan de economische groei door inzet van AI oplopen tot 1,2% bbp per jaar. Nieuwe AI-toepassingen waar bedrijven, overheden en burgers mee kunnen omgaan, zullen met name de productiviteit vergroten’, zo blijkt uit een rapport van McKinsey & Company, gepresenteerd tijdens een NL AIC-event.

Naast de economische effecten zijn er ook welzijnseffecten die de samenleving vooruithelpen. Omgerekend naar bbp-effecten becijfert McKinsey dat deze welzijnseffecten tot 0,4% bijdragen. Om deze potentiële vooruitgang te kunnen realiseren is het van belang om daar als Nederland goed op in te zetten. De cruciale vraag is vervolgens hoe dit te bereiken. 

McKinsey maakt vanuit zijn AI Readiness Index inzichtelijk hoe landen presteren ten opzichte van elkaar. Hoe beter een land hierop scoort, hoe groter het deel van de potentiële welvaartswinst door AI zal zijn. Nederland staat daarin wereldwijd op de elfde plaats en ten opzichte van de vergelijkbare landen uit de regionale studie op de vierde. McKinsey geeft ook aan waar voor Nederland verbeterpunten liggen. Op het gebied van investeringsniveaus (zowel publiek als privaat), het aantal AI-onderzoekers en patenten scoort Nederland onder het gemiddelde. Verder kan Nederland zich verbeteren op het gebied van het aanwezige talent en de beschikbaarheid van data.