EBSCO maakt verwachte prijsstijging tijdschriftabonnementen voor 2020 bekend

EBSCO Information Services (EBSCO) verwacht voor 2020 dat de effectieve stijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke bronnen gemiddeld 5 tot 6 procent bedraagt zal bedragen. Voor digitale uitgeverspakketten is dit 4 tot 5 procent. Dat blijkt uit het Serials Price Projections Report van het bedrijf. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

Het Serials Price Projection Report bekijkt marktdynamieken en gaat in op factoren die de wetenschappelijke informatiebranche beïnvloeden, waaronder bibliotheekbudgetten, digitale tijdschriftenpakketten, open access, overheidsverordeningen en economische omstandigheden.

Hoewel de verwachte prijsstijgingen voortkomen uit nauwkeurige analyses, is voorzichtigheid geboden, schrijft EBSCO. De genoemde percentages zijn immers gebaseerd op historische trends en huidige schattingen. EBSCO zal de informatie in het rapport bijwerken zodra de economische situatie daar aanleiding toe geeft.