Ebooks uitlenen met LibraryBox

Twee Amerikaanse initiatieven maken werken in het publieke domein toegankelijker.

Binnenkort wordt de Digital Public Library of America (DPLA) gelanceerd. De grootschalige elektronische bibliotheek is een initiatief van het Berkman Center for Internet & Society van Harvard University. In de DPLA worden verschillende collecties, zoals die van de Library of Congress, open access-collecties van universiteitsbibliotheken en het Internet Archive, samengevoegd en toegankelijk gemaakt.

Net als in Nederland vormt ook in de Verenigde Staten het auteursrecht een belemmering voor een landelijke digitale bibliotheek. Daarom zijn de verwachtingen omtrent de DPLA niet erg hooggespannen onder Amerikaanse bibliothecarissen en auteursrechtdeskundigen. Boeken en tijdschriften waarop nog auteursrecht berust zullen niet gratis te raadplegen zijn. Voor online auteursrechtvrije werken heb je geen digitale nationale bibliotheek nodig, vindt Jason Griffey, de maker van de LibraryBox. Die kun je ook op een andere manier verspreiden. Griffey is de bedenker en maker van de LibraryBox, een combinatie van hardware en software waarmee allerlei elektronische werken die zich in het publieke domein bevinden, zoals gedigitaliseerde boeken, tijdschriften, muziekstukken en audio-opnames, draadloos kunnen worden uitgeleend aan wie maar in de buurt is.

In tegenstelling tot de DPLA is de LibraryBox lokaal. Gebruikers moeten zich in de buurt van het apparaat bevinden om toegang te krijgen tot de beschikbare werken. Een beetje zoals bij de oorspronkelijke fysieke bibliotheek dus. Omdat de LibraryBox relatief goedkoop is, kan hij overal worden ingezet. De collectie kan per locatie of evenement worden aangepast.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen