Duurzaam loopbaanmanagement

Een beroep dat in ieder geval niet zal verdwijnen door toenemende robotisering is dat van de loopbaanprofessional: die functie wordt namelijk steeds belangrijker volgens prof. dr. Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement bij de Open Universiteit. Tijdens haar inaugurele rede in juni besprak ze de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen voor loopbaanmanagement en HRM.

Door: Vincent Janssen

In haar redevoering, getiteld ‘Loopbanen op weg naar duurzaamheid; over paden, hobbels en gidsen’, stelt Judith Semeijn dat de veranderende arbeidsmarkt een moderner loopbaanmanagement vereist. Volgens Semeijn kunnen mensen zo ef- ficiënter en duurzamer ingezet worden. Duurzaam loopbaanmanagement zou zich moeten toespitsen op de inzetbaarheid, het werkvermogen en vooral de vitaliteit van de werknemer. De orator is er echter van overtuigd dat het hedendaagse loopbaanmanagement te veel aanstuurt op interne mobilisatie, terwijl steeds meer loopbanen zich in meer dan één organisatie afspelen.

Volgens Semeijn staat loopbaanmanagement tevens niet hoog genoeg in het vaandel van de meeste organisaties. Loopbaanactiviteiten zijn vaak nog een ondergeschoven kindje in het HRM-beleid. Zo blijkt in de praktijk dat opleidingen vooral exclusief voor de leidinggevenden zijn. Momenteel staan nog de ‘klassieke organisatiedoelstellingen centraal’ en wordt er te weinig gewerkt aan duurzame loopbaantrajecten voor alle werknemers, aldus Semeijn.

Het is aan de loopbaanprofessional om de duurzaamheidsslag te maken. In haar angst voor robotisering benadrukt Semeijn meermaals het belang van het menselijke gezicht van de loopbaanprofessional: ‘Om menselijke duurzaamheid na te streven, hebben we ook duurzame menselijkheid nodig’. Voorlopig is er nog weinig te zeggen over wat de precieze effecten van een duurzaam loopbaanmanagement zijn. Het gebrek aan onderzoek zal verholpen moeten worden door de nieuw ingestelde leerstoel die Judith Semeijn zal gaan bekleden bij de OU. De inaugurele rede is te lezen op tinyurl.com/jjv4sfn.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.