Duizenden gedigitaliseerde boeken en tijdschriften tot 1960 nu ook buiten de KB toegankelijk

Ruim 24.000 tijdschriften en ruim 5.000 boeken zijn vanaf nu extra toegankelijk via Delpher – een website met miljoenen gedigitaliseerde historische Nederlandse publicaties. Deze boeken en tijdschriften stonden al langer op Delpher, maar waren alleen toegankelijk vanuit de leeszaal van de KB. Gebruikers kunnen de gedigitaliseerde publicaties nu ook online, buiten de KB, bekijken.

Via digitalisering wil de KB iedereen zo breed mogelijk toegang geven tot alles wat in Nederland is gepubliceerd. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met auteursrecht, waarbij stichting Lira en Pictoright de belangen behartigen van tekst- en beeldmakers. De reden van de verruimde beschikbaarstelling is een uitbreiding van het contract dat de KB heeft gesloten met deze auteursrechtenorganisaties. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat boeken en tijdschriften tot 1960 op Delpher getoond mogen worden mits ze niet meer commercieel verkrijgbaar zijn. Voorheen was dat slechts tot 1940. Voor tijdschriften is er vanaf 1950 ook toestemming nodig van de uitgevers. Die wordt komend jaar per tijdschrifttitel aan de uitgevers gevraagd, zodat we hopelijk ook de jaargangen uit deze laatste 10 jaar via Delpher vrij toegankelijk voor iedereen kunnen maken.

Komende jaren nog meer beschikbaar

Ook boeken en tijdschriften van andere erfgoedinstellingen die via Metamorfoze hun collecties laten digitaliseren, en die via Delpher te zien zijn, vallen onder de nieuwe regeling.

Dankzij de verruimde beschikbaarstelling zullen daarnaast de duizenden publicaties tot 1960 die in de komende jaren nog gedigitaliseerd gaan worden online toegankelijk worden. Wetenschappers en onderzoeksgroepen die het materiaal willen benutten voor onderzoek kunnen eveneens de data gebruiken.

Waarom een contract?

Hoe omvangrijker de collecties die erfgoedinstellingen willen digitaliseren, hoe moeilijker en tijdrovender het is om de individuele rechthebbenden op te sporen en de benodigde toestemming te verkrijgen. Daarom zijn collectieve regelingen in het leven geroepen door de auteursrechtenorganisaties. In ruil voor de verruimde beschikbaarstelling komen auteurs en beeldmakers in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het niet-commerciële karakter van Delpher. Door samen te werken willen auteursrechtenorganisaties, uitgevers en de KB cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk maken. Deze verruimde beschikbaarstelling is daarvan een mooi voorbeeld.