Directeur Stichting Bibliotheek.nl blijft aan voor integratie binnen Koninklijke Bibliotheek

Binnen de structuur van de Koninklijke Bibliotheek (KB) komt geen directie positie beschikbaar voor de geïntegreerde activiteiten van Stichting Bibliotheek.nl (BNL). In goed overleg tussen KB, BNL en Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is daarom besloten tot een tijdelijke inzet over te gaan van haar huidige directeur, Diederik van Leeuwen. De integratie van de activiteiten van BNL binnen de KB is gericht op het zoveel mogelijk continueren van lopende activiteiten, terwijl de organisatie van de digitale bibliotheek opnieuw wordt ingericht. De directeur van BNL blijft tot en met 2014 in functie en is in 2015 beschikbaar om de integratie vanuit een adviesrol actief te ondersteunen.Tevens is hij voor het bestuur van BNL beschikbaar om de formele afronding van de activiteiten binnen Stichting Bibliotheek.nl te begeleiden. Zijn inzet voor BNL en KB in 2015 zal naar verwachting nog ca. 1 dag in de week bedragen. Van Leeuwen begon in april 2011 als directeur bij Stichting Bibliotheek.nl, als opvolger van Peter van Eijk.

Bas Eenhoorn, voorzitter van het bestuur van BNL is tevreden met de afspraak: ‘Op deze wijze is de continuïteit van de activiteiten van BNL gewaarborgd binnen het integratieproces. Dat is voor ons als bestuur een belangrijke voorwaarde bij het onderbrengen van de digitale bibliotheek in de KB.’

De Koninklijke Bibliotheek heeft ook bekend gemaakt aan de personeelsleden van BNL dat hun lopende contracten worden overgenomen, wat in lijn is met de eerder gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak Integratie BNL in de KB.