Datavisualisatie: News Stream: Manuel Reitz: ‘Nieuws kan snel uit het zicht raken’

Information designer Manuel Reitz (1989) onderzocht in zijn afstudeerproject ‘News Stream’ welke impact zeven nieuwsonderwerpen hebben gehad op de lezers van de Spiegel Online, de website van het Duitse weekblad Der Spiegel. Op dit moment is Reitz bezig met zijn master aan de Muthesius Kunsthochschule in Kiel. IP sprak met hem over zijn werk.

Door: Niall MacKellar

Wat houdt het project ‘News Stream’ in?

‘In mijn afstudeerproject “News Stream” heb ik geprobeerd de ontwikkeling van zeven nieuwsonderwerpen te laten zien die in 2013 in Duitsland actueel waren. Het gaat om de NSA-affaire, klimaatverandering, Syrië, Egypte, Bundesliga, de eurocrisis en de Duitse verkiezingen. Deze nieuwsonderwerpen zijn allemaal gevisualiseerd. De benodigde data kwam uit het archief van de Spiegel Online, een van de best gelezen nieuwssites in Duitsland.’

‘Het uitgangspunt voor dit project was mijn veronderstelling dat nieuws zeer tijdgebonden is en dat de interesse in “belangrijke” nieuwsonderwerpen binnen de kortste keren drastisch afneemt. Dit idee kwam op naar aanleiding van de afnemende berichtgeving over wereldwijde afluisterschandalen, wat mij het idee gaf dat de interesse in dit onderwerp snel zou afnemen. De berichtgeving omtrent de NSA leek weinig impact te hebben, hoewel het een onderwerp is dat iedereen op een bepaalde manier aangaat. Afgaande op deze veronderstelling ontwikkelde ik een methode om gegevens uit sociale media te gebruiken en zo aanschouwelijk te maken hoe mensen reageren op nieuwsonderwerpen.’

‘Elk onderwerp kreeg een eigen visualisatie, die liet zien hoeveel er op de Spiegel Online over geschreven is en hoeveel lezersreacties er op die stukken waren gekomen. Tevens kon worden afgelezen hoe de impact van NSA-berichtgeving zich verhoudt tot die van de andere zes onderwerpen.’

Hoe ben je te werk gegaan?

‘Ik ben begonnen met de NSA-affaire. Met behulp van een applicatie heb ik het archief van de Spiegel Online doorzocht op artikelen over dit onderwerp. Hierbij maakte ik gebruik van de metadata die de Spiegel Online hanteert, bijvoorbeeld de publicatiedatum, het aantal lezersreacties en het aantal Facebook-likes. Dit was mijn beginpunt voor het visualiseren van de lange lijst artikelen over deze affaire. Elk artikel en de impact die het had op de lezers moesten zichtbaar worden op een tijdlijn. Om te kijken hoe die gegevens er visueel zouden uitzien, heb ik eerst een paar eenvoudige grafieken gemaakt.’

‘Om de impact van de artikelen nog beter zichtbaar te maken, besloot ik gebruik te maken van de visualisatietechnieken van een seismograaf. Zo kwam ik op het idee om elk artikel te visualiseren als een stip op een tijdlijn. Hierbij laat de gevulde cirkel het aantal Facebook-likes zien en de ringen de lezersreacties. Hoe groter de cirkels, hoe meer impact de bijdrage op de lezers heeft gehad. Zijn er in korte tijd verschillende artikelen met een grote impact geweest, dan overlappen de cirkels elkaar. Die overlappende delen zijn donkerder gekleurd.’

Tot welke conclusies heeft je onderzoek geleid?

‘Uit de visualisatie komt naar voren dat van de zeven onderzochte nieuwsonderwerpen de NSA-affaire de grootste impact heeft gehad – tenminste, voor een korte periode. Daarmee is mijn veronderstelling dat dit specifieke onderwerp niet zo’n grote invloed heeft gehad, weerlegd.’

‘De visualisatie geeft ook weer dat er verbindingen zijn te leggen tussen de verschillende onderwerpen. Zo bestaat er een duidelijk verband tussen de verslaggeving over de NSA-affaire en de Duitse Bondsdagverkiezingen in september 2013. Naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen, nam de belangstelling voor de NSA-affaire af. Het toont aan dat een onderwerp een bepaalde tijd het nieuws volkomen kan beheersen, terwijl het daarna binnen de kortste keren volledig uit het zicht kan raken.’

Niall MacKellar volgt de master Information Design aan de Design Academy Eindhoven.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 3 / 2016. Het gehele nummer kun je hier lezen.