DANS publiceert ‘Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR’

Sinds voorjaar 2021 werkt DANS aan het project ‘Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR’, een opdracht van de Nederlandse hub van het European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS)-consortium, E-RHIS.nl, die in oprichting is. In dit project is een landschapsinventarisatie en behoefteanalyse uitgevoerd rondom datamanagement in de Nederlandse erfgoedwetenschappen. Alle bevindingen hieruit zijn nu gebundeld in een rapport dat aan de E-RIHS.nl-werkgroep is gepresenteerd om de verdere oprichting van het netwerk te bevorderen. 

E-RHIS.nl heeft als doel om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit roerend erfgoed, monumenten en archeologie beter toegankelijk te maken. Door middel van interviews en een enquête is een groot aantal (potentiële) E-RIHS.nl-partners uit het veld van de erfgoedwetenschappen bevraagd over de huidige stand van zaken en hun wensen voor de toekomst met betrekking tot het vinden, delen, archiveren en hergebruiken van data. Het onderzoek werd gestructureerd met een researchdatamanagement lifecycle als leidraad. Deze bestaat uit de fasen datacreatie, dataverwerking en -analyse, dataopslag, data archiveren en publiceren en datahergebruik. Daarnaast werd gekeken naar organisaties op het gebied van beleid, ondersteuning en samenwerking. 

Twee kanten komen samen

De E-RIHS.nl-partners zijn zowel musea en cultuurhistorische instellingen als universiteiten en natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten. Deze twee kanten van het veld komen steeds meer samen en daarom is het belangrijk dat een netwerk als E-RIHS.nl deze samenwerkingen faciliteert en ondersteuning biedt voor beide soorten behoeften, aldus DANS.

Dankzij steeds geavanceerdere analytische technieken komen er in de erfgoedwetenschappen ook steeds meer data beschikbaar. Goed datamanagement is dan cruciaal. Reden voor E-RIHS om te zorgen voor een optimale data-infrastructuur (DIGILAB), waarmee alle partners data, tools en expertise makkelijk kunnen uitwisselen. Ook FAIR data zijn belangrijk voor het netwerk, weet DANS. Deze maken namelijk een grotere impact en kunnen beter worden gedeeld en hergebruikt.