DANS maakt Open Access onderzoeksdata mogelijk

Sinds gisteren kunnen deponeerders hun datasets volledig Open Access beschikbaar stellen in EASY, het online archiveringssysteem van DANS (Data Archiving and Networked Services). Geïnteresseerden kunnen dit type datasets downloaden zonder enige vorm van registratie. DANS hoopt met deze nieuwe service het delen van onderzoeksdata makkelijker te maken.

Data kunnen voortaan op vier verschillende manieren beschikbaar worden gesteld:

  • Volledig Open Access
  • Met onbeperkte toegang voor alle geregistreerde EASY-gebruikers
  • Alleen toegang na toestemming van de deponeerder
  • Toegang via een andere bron – de data staan duurzaam gearchiveerd bij DANS maar zijn via een andere organisatie beschikbaar

DANS moedigt onderzoekers aan om hun data open access beschikbaar te stellen voor anderen. De open access-data in EASY vallen onder de Creative Commons Zero-licentie (in het kort: CC0), een internationaal veelgebruikte licentiestandaard. Dit houdt in dat de deponeerder afstand doet van alle rechten tot de data op het moment dat hij of zij de dataset als ‘open access’ in EASY plaatst. De data komt dan in het publieke domein. Geïnteresseerden kunnen de open access-datasets vrijelijk hergebruiken. Wel vraagt DANS van zijn gebruikers om hierbij de data te citeren volgens de gebruiken in de wetenschap. De voorwaarden zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst van DANS.

DANS wil zoveel mogelijk datasets die eerder in EASY gedeponeerd zijn, vrijgeven onder de CC0-licentie. Dit doen wij alleen als de deponeerder hiervoor toestemming geeft. Organisaties die hun data ook vrij beschikbaar willen stellen kunnen contact opnemen met de datamanagers van DANS, via info@dans.knaw.nl.