‘Crowdfunding draait om betrokkenheid, niet om geld’

Op 24 oktober jl. vond de eerste IP inspiratiemiddag plaats in de Koninklijke Bibliotheek. Vijf crowdfundinginitiatieven, van platforms tot kleinschalige projecten, werden aan een volle zaal gepresenteerd. Een verslag.

Door: Carola van der Drift

Roy Cremers van crowdfundingplatform Voordekunst opende de middag. Hij benadrukte dat crowdfunding niet de oplossing voor alle financiële problemen is, wel is het een van de vele mogelijke oplossingen. Niet geld maar betrokkenheid van het brede publiek bij een organisatie is de winst van crowdfunding, aldus Cremers.

Op Voordekunst wordt 75% van de projecten succesvol gefinancierd. Wat opvalt is dat er onder de huidige 28.000 donateurs veelal eenmalige schenkers zijn, maar de groep terugkerende donateurs groeit. Bovendien blijkt dat regionale crowdfundingsacties mogelijke donateurs nog meer aan spreken – voor Voordekunst een reden om in de toekomst ook een regionale indeling van crowdfundingprojecten op haar website te hanteren.

Boekensteun

Sam Capiau was namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aanwezig om het Vlaamse crowdfundingplatform Boekensteun, een partner van Voordekunst, toe te lichten. Het idee achter Boekensteun was aanvankelijk een ‘adopt-a-book’-campagne, zoals de British Library en in Nederland Museum Meermanno eerder succesvol gedaan hebben. Uiteindelijk is het een breder initiatief geworden met ondersteuning van de Vlaamse overheid: één Vlaams crowdfundingplatform – vooralsnog een experiment – voor erfgoedbibliotheken en letteren.

Capiau noemt ook mogelijke risico’s van crowdfunding waar men in Vlaanderen zich zorgen om maakt: Gaat crowdfunding ten koste van subsidies? Wordt erfgoed vermarkt? Zal alleen ‘sympathiek’ erfgoed succesvol gesteund worden?

Wetenschap

Naast crowdfunding in de culturele- en erfgoedsector gaf David van Hartskamp van Flintwave een voorbeeld van crowdfunding in de wetenschap. Nederlanders kunnen achterdochtig zijn over doneren aan de wetenschap omdat er veel ‘aan de strijkstok blijft hangen’, maar bij crowdfunding is er meer doorzichtigheid over de besteding van gedoneerd geld. Bovendien zorgt crowdfunding voor maatschappelijke zichtbaarheid: er wordt een brug geslagen met de maatschappij.

Museaal

Een succesvolle crowdfundingactie is dat van MuseumGouda, voor het maken van een maquette van de stad in 1562. Merel Keuper vertelde hoe zij de crowdfundingactie heeft opgezet aan de hand van een afstudeerproject en deelde de door haar ontwikkelde checklist met de toehoorders. Belangrijke aandachtspunten zijn: spreek tot de verbeelding, een eigen netwerk is noodzakelijk en ‘creëer urgentie’. Ook goede nazorg is vereist, benadrukte Keuper. ‘Voor de donateur begint het pas echt als het geld gestort is.’

Fotoboek

De Haagse fotograaf Piet Gispen sloot de middag af. Met zijn kleinschalige crowdfundingactie wist hij een fotoboek over Den Haag – met eigen beeldmateriaal – te publiceren. De logistieke afhandeling liep via Voordekunst. Op de vraag of hij het boek gefinancierd zou hebben met eigen geld, antwoordde Gispen ‘nee’. Het risico is te groot, terwijl via crowdfunding meteen duidelijk is of er belangstelling is voor zo’n boek. Gispen denkt nu na over een tweede druk van zijn boek.