Consortium Frysklab ontvangt subsidie in kader van OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’

Een consortium waarin ook Frysklab participeert, behoort tot de drie partijen die vanuit de OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’ een subsidie toegekend hebben gekregen voor het organiseren van een makersevenement ‘waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten’. Het consortium ontvangt ruim 268.000 euro voor het organiseren van een festival waar leerkrachten en kinderen hun maakprojecten presenteren, masterclasses krijgen en inspiratie opdoen om maakonderwijs naar de klas te brengen.

Voor de regeling Landelijk Makersevenement is 500.000 euro beschikbaar. Van de 18 subsidieaanvragen zijn er 3 gehonoreerd. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’, aldus het ministerie van OCW in een persbericht.

Het consortium waartoe Bibliotheekservice Fryslân/Frysklab behoort en waarvan Stichting Waag Society de penvoerder is, bestaat verder uit Fabklas, Stichting Fablab Benelux, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Maker Festival Twente, Amsterdam Maker Festival, Eindhoven Maker Faire, Future Flux Festival, Ultimaker en Klooikoffers.

Lees verder op bibliotheekblad.nl.

(Beeld: Stil uit filmpje ABC van het Maken)