Conferentie WikiconNL kijkt naar toekomstige rol van Wikimedia-projecten

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart organiseert Wikimedia Nederland in Utrecht WikiconNL, een conferentie over Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin van het woord. Dieper zal worden ingaan op de (toekomstige) rol van Wikimedia-projecten waaronder Wikipedia. 

Op 15 januari 2019 vierde Wikipedia haar 18e verjaardag. Wat is er gebeurd in de groei naar volwassenheid en wat wordt er verwacht van deze nieuwe volwassene? Welke verantwoordelijkheden neemt de Wikimedia-beweging en welke krijgt ze toebedeeld? Welke plaats nemen Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en de andere Wikimedia-projecten in de wereld in? Met welke open kennis initiatieven werkt de Wikimedia-beweging al samen, en met welke zou zij moeten samenwerken? Wat kunnen en willen overheden, bedrijven en kennis- en erfgoedinstellingen met Wikimedia? En hoe zorgen we ervoor dat Wikimedia klaar is voor de toekomst?

Wikimedia Nederland wil tijdens de tweedaagse conferentie WikiconNL dieper ingaan op de (toekomstige) rol van Wikimedia-projecten waaronder Wikipedia. Samen met organisaties en geïnteresseerden die deel uitmaken van de Wikimedia-beweging, haar een goed hart toedragen, of actief zijn op het gebied van open kennis, open cultuur of open data. Er is ruimte voor onderwerpen als auteursrecht, facts matter en (linked) open data. WikiconNL biedt een publiek podium voor open kennis. Het doel? Een wereld waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis.

Het programma vind je hier.