Brill en Max Planck Institute samen in digitale publicatieformats voor vindbare en herbruikbare onderzoeksdata

De Leidse uitgever Brill en het Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) hebben een overeenkomst getekend om samen te werken op het gebied van digitale concordanties. Het betreft een nieuw uitgeefformat voor het publiceren van onderzoeksresultaten én van de data waarop onderzoek is gebaseerd.

Het format biedt de mogelijkheid om resultaten uit onderzoek op de gebruikelijke manier – denk aan essays – te publiceren, maar ook om de data en gegevens die aan dat onderzoek ten grondslag liggen vrij te geven zodat die opnieuw kunnen worden gebruikt.

Wetenschappers van MPIWG hebben veel ervaring met het doen van historisch onderzoek dat digitale datasets genereert op basis van analoge en digitale primaire bronnen, weet Brill, en zijn op zoek naar innovatieve manieren om hun onderzoeksresultaten te publiceren in een format dat de datasets integreert met peer reviewed essays over het datacuratieproces en de belangrijkste onderzoeksresultaten. Technische interfaces in het nieuwe format van Brill en MPIWG maken het lezers mogelijk om vanuit de data terug te gaan naar de primaire bronnen en om de datasets te gebruiken voor eigen onderzoeksdoeleinden.

Prof. dr. Dagmar Schäfer, algemeen directeur MPIWG: ‘Brill heeft meer dan 300 jaar ervaring in het publiceren van hoogwaardige wetenschappelijke producten. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking aan digitale publicatieformats waarin vindbare en herbruikbare onderzoeksdata uit Digital Humanities-projecten centraal staan.’ Dr. Jasmin Lange, chief publishing officer Brill: ‘In de geesteswetenschappen zijn ​​we nog maar aan het begin van het op een gestructureerde en herbruikbare manier publiceren van datasets. Met dit project staan ​​we aan de frontlinie van deze belangrijke ontwikkeling. We zullen niet alleen focussen op technische standaarden, maar ook op gebruikersverwachtingen en use cases.’