Bouwen met Informatie: ‘We moeten dezelfde taal gaan spreken’

Op 23 januari verzorgde het Stadsarchief Amsterdam samen met het Ingenieursbureau Amsterdam een congres over informatiemanagement in de ketensamenwerking tussen overheid en bouwbedrijven. Een onderwerp waar nog veel over te leren valt, blijkt uit de presentaties.

Door: Eric Kokke

Er was een praktische aanleiding om dit congres te organiseren: de dagelijkse ervaringen van het Stadsarchief en het Ingenieursbureau met enerzijds de samenwerking met andere (bouwende) partijen en anderzijds het informatiebeheer rondom bouwprojecten, waarbij soms 17e-eeuwse kaarten van de stad net zo’n belangrijke rol spelen als moderne, digitale 3D-bouwtekeningen. Die samenwerking op het gebied van de informatievoorziening kan beter.

De organisatie gaf verschillende disciplines het woord. Desondanks was de rode draad in de problematiek rond bouwen en informatie snel duidelijk: ‘We moeten elkaars (informatie) taal gaan spreken,’ luidde de boodschap aan de 200 congresgangers.

Grote kostenbesparingen

Alle sprekers waren het erover eens dat goed omgaan met informatie (zowel de creatie als het delen en het beheer) onherroepelijk leidt tot grote kostenbesparingen. Daarmee is verbetering aantrekkelijk voor alle betrokkenen.

De overheid als opdrachtgever kan besparen, terwijl de bouwbedrijven aan concurrentiekracht kunnen winnen met goed informatiebeheer. Het gaat dan vooral om het voorkomen van de zogenaamde ‘faalkosten’ (kosten gemaakt door fouten in de opgeleverde bouwwerken en onderdelen) en efficiencywinst in de onderlinge communicatie en samenwerking.

Modellen

Centraal in de presentaties stonden de mogelijkheden die BIM (Bouw Informatie Model voor het proces van het genereren en beheren van informatie tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw) en VISI (methode om dataoverdracht en communicatie binnen een bouwproject te borgen).

De bezoekers kregen voorbeelden van hoe mooi het kan zijn/worden. Zo kun je via het scherm op je iPad door een 3D-model van een gebouw lopen. Ook kwamen voorbeelden van een weerbarstige praktijk langs. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een project waaraan acht bedrijven tegelijk én met elk hun eigen specifieke applicaties / methoden werkeen.

Heilige graal?

Is BIM dan ‘De Heilige Graal’? Keynote spreker Geert Jan van Bussel (bijzonder lector Digital Archiving) maakt een duidelijke kanttekening: ‘Betrouwbaarheid is essentieel bij beslissingen op basis van beschikbare informatie, vooral in de keten! Kwaliteit van de informatie moet dan goed zijn.’ Daarom pleit hij om de informatievoorziening in de basis op orde te brengen. ‘Want onbetrouwbare, onvolledige en verkeerde analoge informatie, is ook in een BIM nog steeds onbetrouwbaar, onvolledig en verkeerd, alleen wel in digitale vorm!’

Opsteker

De issues die gedurende de dag aan de orde kwamen, zijn niet direct opgelost. Daarom was de afsluitende presentatie van Leon van Ruiven (Croon) een mooie opsteker. Van Ruiven liet zien hoe de scheepvaart de informatievoorziening bij gecompliceerde projecten heeft geregeld. Het kan dus wel!

Beeld : Atelier Pro

In InformatieProfessional #2 2014 (verschijnt 27 maart) meer aandacht voor BIM