Boeken: catalogiseren in het FRBR-tijdperk

Door: Eric Sieverts

Van dit boekje van 57 bladzijden in een tamelijk groot lettertype mag je natuurlijk niet verwachten dat het een echt ‘how to’-boek is, met alle details van het ‘catalogiseren’ met FRBR, voluit ‘Functional Requirements for Bibliographic Records’. In de inleiding wordt meteen al duidelijk gemaakt dat het boekje vooral bedoeld is om de principes van FRBR duidelijk te maken. FRBR staat ook niet alleen. Het is het conceptuele model waarop de nieuwe RDA-catalogiseerpraktijk gebaseerd is. Catalogiseren doe je dus niet met FRBR, maar eigenlijk met RDA. Er is dan ook een heel hoofdstuk dat specifiek op RDA ingaat en op de relatie tussen FRBR en RDA.

Een andere relatie die gelegd wordt is die met ISBD. Dat lijkt wat opmerkelijk, want ISBD zie ik (als relatieve leek) vooral als een wat achterhaalde manier om titelbeschrijvingen op standaard manier, volgens vaste regels te presenteren. En dat staat nogal op gespannen voet met de door de auteur benadrukte uitgangspunten van FRBR en de International Cataloging Principles (in 2009 vastgesteld als opvolger van de Paris Principles uit 1961). Dat stelt namelijk de gebruiker van de catalogus zo sterk centraal dat in principe elke gebruiker zijn eigen presentatie van bibliografische gegevens moet kunnen krijgen. Helemaal geen standaard regeltjes dus.

Die tegenstelling valt dit boekje overigens niet aan te rekenen. Dat ligt aan de door IFLA voor ICS vastgestelde regelgeving, waarin ISBD – wel in wat gemoderniseerde vorm – nog altijd een belangrijke rol speelt. Nog een reden waarom het niet als ‘how to’-boekje bedoeld is: de implementatie van FRBR (en RDA) is niet zo strikt aan vaste regels gebonden. Voor elk soort toepassing bestaat enige vrijheid hoe het catalogiseerproces in te richten en is dus eigenlijk een aparte handleiding nodig.

Mooi in elk geval dat eindelijk in het Nederlands een beknopt en helder boekje over FRBR is verschenen.


Peter Schouten | Catalogiseren in het FRBR-tijdperk: basiskennis voor titelrecords | Den Haag: Euromouseion | 2013 | ISBN 978-908-206-750-7 | 57 p. | € 19,95 | ●●●●○


Eric Sieverts is redacteur van InformatieProfessional.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 7 / 2013. Het gehele nummer kun je hier lezen