Boek over bibliotheek van de Universiteit van Franeker

Vorige week is het boek The Library of Franeker University in Context, 1585-1843 van Jacob van Sluis verschenen. De auteur geeft hiermee antwoord op vragen als: waarom kreeg Franeker een universiteit en verdween deze weer in 1843? Wie was verantwoordelijk voor de grote, mysterieuze boekendiefstal uit 1648? En hoe kon een bibliotheek over 250 jaar voortbestaan en groeien, vrijwel zonder budget of beleid?

De Universiteit van Franeker trok tussen 1585 en 1843 studenten aan uit protestantse landen in heel Europa. De collectie van de bibliotheek die naast de universiteit werd opgericht, is vrijwel geheel bewaard gebleven bij Tresoar, bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland, en kon daarom chronologisch worden onderzocht. Het boek bespreekt de relatie van de bibliotheek met het onderwijs aan de Universiteit van Franeker en maakt vergelijkingen met gelijksoortige bibliotheken elders. 

Van Sluis was tot begin 2020 werkzaam bij Tresoar als collectievormer en conservator oude drukken en handschriften. Zijn hoofdtaak was het inventariseren en beschrijven van de overgeleverde collectie van de bibliotheek van de Universiteit van Franeker. Van Sluis studeerde theologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Zijn oeuvre bestaat onder andere uit studies en een bibliografie over de Universiteit van Franeker. 

The Library of Franeker University in Context, 1585-1843 wordt uitgegeven door Koninklijke Brill in Leiden en is ook als e-book te bestellen.