BID meets FOBID

Door de redactie

Van 18 tot 21 maart ontmoeten vakcollega’s elkaar tijdens het 7e Bibliothekskongress in Leipzig, Duitsland. Het vindt eens in de drie jaar plaats en wordt georganiseerd door Bibliothek & Information Deutschland. Dit jaar is Nederland gastland op het congres. Het is de aftrap van een driejarige samenwerking tussen de Duitse branchevereniging en de Nederlandse tegenhanger FOBID.

FOBID is het platform voor de Nederlandse bibliotheekbranche. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de KB (UKB), de Koninklijke Bibliotheek en de KNVI. FOBID is de enige plek waar al deze branchegenoten elkaar ontmoeten en dus de plek om zaken uit te wisselen die alle bibliotheken aangaan. Dit betreft juridische zaken, de nationale bibliotheekinfrastructuur en internationalisering. De samenwerking met de Duitsers is hiervan een mooi voorbeeld.

Op het congres in Leipzig zullen diverse Nederlandse sprekers optreden. Daarnaast is er een Nederlandse stand en een workshop om de samenwerking voor de komende drie jaar verder in te vullen. Andersom is Duitsland het gastland op 16 april op het Nationale Bibliotheekcongres in Rotterdam.

Er zijn opmerkelijke verschillen en overeenkomsten tussen beide landen te benoemen. In Duitsland bijvoorbeeld bestaat er een goed ontwikkelde bibliotheekopleiding: het is zelfs niet mogelijk om bepaalde functies te vervullen zonder de opleiding te hebben gedaan. Nederland is ver in digitalisering, zowel in het aanbod van ebooks voor een breed publiek als in de wetenschappelijk bibliotheken. Omdat we buurlanden zijn met een goede infrastructuur is het gemakkelijk om bij elkaar langs te gaan en van elkaar te leren.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2019. Het gehele nummer kun je hier lezen.