Bibliotheken: modernisering auteursrecht noodzakelijk voor recht op e-lezen

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) overhandigt vandaag in Den Haag een petitie aan Marietje Schaake (lid van het Europees Parlement). Daarin pleit zij voor modernisering van het Europese auteursrecht, zodat bibliotheken makkelijker e-books kunnen uitlenen.

Uitgevers kunnen onder het huidige auteursrecht weigeren om e-books aan bibliotheken te verkopen. Daardoor worden bibliotheken beperkt in het uitlenen van e-books, terwijl de bibliotheken daarmee juist hun dienstverlening richting gebruikers willen versterken. De openbare bibliotheken willen daarom dat de Nederlandse regering en de Europese Commissie actie ondernemen om het auteursrecht te hervormen. Marietje Schaake zet zich actief in voor de hervorming van het Europese auteursrecht.

De petitie overhandiging vormt het Nederlandse startsein van de online petitiecampagne ‘the Right to E-read’ van de Europese belangenvereniging voor bibliotheken EBLIDA. De campagne wordt vandaag op de internationale Dag van het Boek en het Auteursrecht in heel Europa gelanceerd. Ap de Vries (directeur VOB): “Bibliotheken zijn een onmisbare plek voor onbelemmerde toegang tot kennis, educatie, literatuur, debat en cultuur. Deze toegang moet zowel fysiek als digitaal gewaarborgd zijn. Het uitlenen van e-books vormt daarom een essentiële uitbreiding van de huidige dienstverlening van bibliotheken. De 6 miljoen gebruikers van openbare bibliotheken alleen al in Nederland vragen daar om.”

Met de online petitiecampagne wil EBLIDA aandacht vragen van gebruikers van bibliotheken en beleidsmakers voor de belemmeringen voor het kopen en uitlenen van e-books. De huidige juridische kaders van het auteursrecht belemmeren bibliotheken in hun mogelijkheden om e-books en andere digitale media op dezelfde wijze beschikbaar te stellen als gedrukte boeken. De VOB coördineert de uitvoering in Nederland onder de titel: ‘The Right to E-Read, ja natuurlijk!’. Iedereen kan vanaf 23 april 2014 de petitie online ondertekenen. Meer informatie over de ‘Right to e-read’ petitiecampagne is te vinden via de website van EBLIDA.

Tijdens de bijeenkomst op 23 april 2014 zullen behalve Marietje Schaake ook professionals uit het bibliotheekvak vanuit verschillende invalshoeken over de problematiek rond e-lending spreken.  Marietje Schaake zal zelf het woord nemen over de noodzaak van modernisering van het Europese auteursrecht om in te spelen op digitale ontwikkelingen.