Bibliotheektrends op een rij

Voor wie nieuwsgierig is naar de laatste trends in het informatievak: lees het I-book Algemene Trendanalyse: openbare bibliotheken van Trudy Raymakers. Raymakers is adviseur beleids- en organisatieontwikkeling bij Cubiss. Dit interactief uitgegeven rapport bevat veel interessante verwijzingen naar publicaties die direct opvraagbaar zijn of via Google preview te raadplegen. Ook zijn er filmpjes te zien en zijn vele links opgenomen. Een fijn I-book, omdat de gesignaleerde trends overzichtelijk en compact worden gepresenteerd.

Door: Carin Klompen

Raymakers beschrijft de trends vanuit een heel brede invalshoek. In deze aanpak benoemt ze alle factoren die invloed hebben op de ontwikkelingen in het informatievak. Denk daarbij aan demografische, economische, politiek-juridische, ecologische, sociaal-culturele en technologisch factoren. Op een gegeven moment vroeg ik me wel af wat de link was met de openbare bibliotheken. Maar voordat ik het wist belandde ik bij een hoofdstuk over recente ontwikkelingen en trends…

Voor mensen die hun vakliteratuur een beetje bijhouden biedt dit hoofdstuk over bibliotheektrends niet echt iets nieuws. Raymakers gaat in op verschillende traditionele zaken van het openbare bibliotheekwerk, zoals hoe openbare bibliotheken invulling geven aan hun kernfuncties. Ook bespreekt ze ontwikkelingen die al jaren spelen in bibliotheken, zoals samenwerkingsvormen, nieuwe concepten en de bibliotheken op school.

Uiteraard komt ook het retailconcept aan bod. Het retailconcept, dat bibliotheken op grote schaal hanteren, wordt gepositioneerd tegenover het verheffingsmodel. Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek, wordt hierbij aangehaald. Volgens Kalshoven leiden beide modellen op den duur tot de ondergang van bibliotheken. De modellen waren tijdens een forumdiscussie van netwerkdirecteuren doelbewust tegenover elkaar gezet. In het winkelmodel gaat hetom de burger als consument, om als bibliotheek te leveren wat de consument vraagt. In het verheffingsmodel gaat het om de burger als burger en om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Mijns inziens ondersteunt het retailconcept juist het verheffingsmodel. Interessant om daarover verder na te denken.

Als je zorgt dat je de laatste updates hebt van dropbox en ibooks, dan is het I-book redelijk gemakkelijk om te downloaden.

www.bnbibliotheek.nl/weblog/2012/09/17/i-book-trends