BHIC start crowdsourcingsproject rondom indexering Brabantse gevangenisregisters

Zaterdag werd in in Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) het officiële startsein gegeven voor ‘Inkloppers Brabantse gevangenisregisters’, een crowdsourcingsproject om Brabantse gevangenisregisters uit de periode 1821-1940 te indexeren. Met dit project worden de deelnemers gevraagd om criminelen in Brabantse cellen op te sporen uit de gevangenisregisters van het BHIC. Iedereen kan  digitaal en online meedoen.

Gevangenisregisters vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Ze geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstellingen verbleven. Het BHIC wil samen met vrijwilligers de inschrijvingsregisters van de Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1940 op naam toegankelijk maken. Het resultaat wordt een online database waarin iedereen op persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken. Die registers betreffen vooral de grote strafgevangenissen van ‘s-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, maar ook van enkele andere Brabantse strafinstellingen.

De inschrijvingsregisters kunnen niet alleen gebruikt worden voor genealogisch onderzoek, maar bieden ook mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard. Ze geven persoonsinformatie als de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van de gevangene – mannen en vrouwen – maar bevatten ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis.

In de inschrijvingsregisters kun je op dit moment echter alleen op datum zoeken, een naamindex is meestal niet voorhanden. Daar brengt het BHIC met dit crowdsourcingsproject verandering in. Voor het project wordt samengewerkt met de website VeleHanden, het online platform waarop archiefdiensten scans kunnen aanbieden zodat het grote publiek, de ‘crowd’, kan helpen om deze archieven beter toegankelijk te maken.

Wil je ook helpen met het digitaal toegankelijk maken van de oude Brabantse gevangenisregisters? Meld je dan snel aan via www.bhic.nl/velehanden of ga direct naar: www.velehanden.nl (kies bij de projecten voor ‘Gezocht! Inkloppers van Brabantse gevangenisregisters 1821-1940’).