Bert Mulder overleden

Op 3 januari is op 67-jarige leeftijd Bert Mulder overleden. Mulder, tot aan zijn pensioen in mei 2018 lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool, verwierf binnen de bibliotheekwereld onder meer bekendheid door zijn deelname aan de Adviescommissie Bibliotheekinnovatie.

Bert Mulder was lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool en directeur van het eSocietyinstituut. Hij is verder onder andere ook werkzaam geweest als informatieadviseur van de Tweede Kamer en hoofd automatisering van één van de grote publieke omroepen en hij was lid van het Europees Cultureel Parlement.

Mulder was ook de grondlegger van De InformatieWerkPlaats, waaraan hij tussen 1999 en 2010 verbonden bleef. Hij werkte vanuit al deze hoedanigheden aan visieontwikkeling en strategievorming voor overheid en zorgsector en was een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Mulder verwierf binnen de bibliotheekwereld onder meer bekendheid door zijn deelname aan de adviescommissie bibliotheekinnovatie (de commissie-Calff), die het rapport Innovatie met effect publiceerde, en door zijn betrokkenheid als gastcurator bij de LibrarySchool, die van 2011 tot en met 2013 bestond. Mulder was daarna eveneens betrokken bij de Academie voor Morgen, de door LOCUS geïnitieerde Vlaamse variant van de LibrarySchool, die echter ook geen lang leven beschoren was.

Het afscheid van Bert Mulder zal op 11 januari in besloten kring plaatsvinden.

Bron: Bibliotheekblad.nl