Beroepsverenigingen KNVI en Ngi-NGN tekenen intentieverklaring

Op 3 september tekenden de KNVI (Koninklijk Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) en Ngi-NGN, beroepsvereniging van ICT-professionals, een intentieverklaring waarin zij uitspreken de samenwerking in de komende tijd verder vorm te geven. Het tekenen van de intentieverklaring is een eerste stap om te komen tot één beroepsvereniging, een platform voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie én informatievoorziening.
De KNVI zoekt samenwerking met andere beroepsverenigingen op het terrein van de informatieprofessie. Dat was in 2014 bijvoorbeeld te zien in de samenwerking met de Vereniging SOD en de NVBA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren) om samen een congres te organiseren. In het afgelopen jaar heeft het bestuur verschillende malen gesproken met het bestuur van de Ngi-NGN.
“Dit is een belangrijke stap in de voorbereiding voor integrale samenwerking met elkaar,” laat KNVI-voorzitter Michel Wesseling in een begeleidende brief weten. “In de komende periode zullen we de leden en de afdelingen van de beide verenigingen verder informeren over de voornemens. Het ligt in de bedoeling om in de ALV in het voorjaar van 2016 te stemmen over samengaan met de Ngi-NGN. Er zal dan ook een plan van aanpak komen. Het bestuur is zeer verheugd over deze stap omdat we ervan zijn overtuigd dat hiermee de KNVI verder versterkt gaat worden.”
In een persbericht lichten beide verenigingen de wens tot samenwerking toe:
“De snelheid van de Digitale Transformatie van de samenleving is groot. Na de introductie van diverse mobile devices, is inmiddels de volgende fase ingegaan: organisaties veranderen fundamenteel van structuur en in functioneren. Informatievoorziening en de toegang tot informatie zijn dé succesfactoren voor deze transformaties. We zien een centralisatie van de informatiefunctie bij de profit- en de non-profit sector. Content komt centraal te staan. Open knowledge, big data, findability en het samenkomen van expertises van professionals zijn actuele trends. Opleidingen die voorheen separaat gegeven werden op verschillende vakgebieden, komen samen en leiden studenten op tot zowel ‘T’-shape als ‘I’-shape professionals.”
“KNVI en Ngi-NGN vinden elkaar als twee grote onafhankelijke en professionele beroepsverenigingen met een rijke historie op het gebied van informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening, op de volgende inhoudelijke onderwerpen:
 • Het vervullen van een voortrekkersrol van het proces om in Nederland te komen tot één beroepsvereniging van alle vakgenoten op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie.
 • Het met elkaar in kaart brengen van de impact van digitalisering en digitaal werken, waarbij informatie nooit meer statisch is, maar continue wordt hergebruikt en doorontwikkeld.
 • Het inhoudelijk ontwikkelen van de domeinen van content beheer, ontsluiten en verrijken van data, informatiedienstverlening, functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.
 • De ontwikkeling van, en gestructureerde aandacht voor, het vakgebied door gezamenlijk te benoemen thema’s die in Nederland, Europa en wereldwijd van belang zijn voor de ontwikkeling en positionering van het vakgebied. Deze thema’s liggen op het gebied van galleries, library, archives and museums (GLAM), content, de ontwikkeling van informatica naar ICT, informatievoorziening en informatiemanagement, search & findability, digitale transformatie en de vakinhoudelijke ontwikkeling van de informatieprofessional 3.0.”
“KNVI en Ngi-NGN zetten met deze intentieverklaring de eerste stap om te komen tot één beroepsvereniging, een platform voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening, waar iedere professional in deze disciplines in Nederland lid van is. De beroepsvereniging kent als pijlers onafhankelijkheid, integriteit, professionaliteit en aandacht voor de ontwikkeling van de vakdisciplines.”
“Om deze doelstelling te bereiken, werken KNVI en Ngi-NGN reeds samen op de volgende concrete onderwerpen:
 • Samenwerken bij congressen en symposia.
 • Nieuwe uitgave van het boek ‘De informatieprofessional 3.0’.
 • Opzet van een praktijkboek voor de informatieprofessional 3.0.
 • Samenwerking tussen Prissma en de SIG Informatiemanagement.
 • Leden uitnodigen op elkaars evenementen.
 • Het delen van informatie op websites van elkaar en in nieuwsberichten van elkaar.
 • Het delen van contacten met partnerorganisaties, nationaal en internationaal.
 • Openstellen van de ledenvoordelen van elkaars leden..
 • Samen uitbreiden van aanbod van opleidingen en cursussen.”
“Om de samenwerking in 2015 en 2016 verder vorm te geven, zoeken de besturen op de volgende onderwerpen verdere afstemming en doen zij voorstellen aan hun leden:
 • Persoonlijke ontwikkeling en toegang tot vakinhoudelijke informatie, opleidingen inhoudelijke bijeenkomsten en evenementen.
 • Het behartigen van het belang van een professionele informatievoorziening en een professioneel ingericht informatiemanagement.
 • Aanbod van producten en diensten, waaronder kortingen voor leden.
 • Community-diensten en informatiediensten aan leden (waaronder nieuwsbrieven en bladen).
 • Secretariaatsdiensten en uitvoeringsorganisatie.
 • Integratie van de structuur met behoud van diversiteit (afdelingen, special interest groups (SIG’s) en regio’s).”