Beeld en Geluid opent tv-archief voor publiek

Het televisiearchief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid komt voor een groot deel beschikbaar voor het publiek. De collectie is nu nog niet vrij toegankelijk omdat auteursrechten een belemmering vormen. Volgens scheidend Algemeen Directeur Jan Müller van Beeld en Geluid gaat dat veranderen. In een interview met Spreekbuis.nl zegt hij:

“Materiaal van 5 tot 25 jaar oud komt ook voor een belangrijk deel beschikbaar, afhankelijk van het genre. Nieuws en sport bijvoorbeeld wordt eerder toegankelijk, dan documentaires, drama of muziekprogramma’s. De NPO heeft dit opgenomen in zijn concessiebeleidsplan voor de periode 2016-2020. Er is nog niet besloten langs welk kanaal dat materiaal aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. Het zou via ons eigen portal kunnen gebeuren, maar we kunnen ook het gedigitaliseerde materiaal via de kanalen van NPO beschikbaar stellen. Voor ons is dat niet zo heel belangrijk: het gaat er om dat het publiek op wat voor manier dan ook bij dat audiovisueel erfgoed kan. Wij zijn hierover nog met de omroepen en de NPO in gesprek.”
In het interview zegt Müller ook dat voor het project Beelden voor de Toekomst oorspronkelijk ruim 170 miljoen euro subsidie beschikbaar was, waarvan de partners in het project 64 miljoen euro moesten terugverdienen. Dat is niet gelukt. “Niemand wil betalen voor content die je ergens anders gratis kan vinden”.
Foto Beeld & Geluid: Pierre Gorissen.