Archiefdagen 2022 zoomen in op waarde(n) van archivaris

In de praktijk krijgt de archivaris te maken met de legitieme, maar soms tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in de stukken worden genoemd en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers. Hoe daarmee om te gaan, is de kernvraag van de Archiefdagen 2022, die op 13 en 14 juni in Alkmaar plaatsvinden.

Dit thema zal worden uitgediept in een plenair ochtendprogramma (zes keynotes) op beide dagen, en in een middagprogramma met workshops naar keuze. Keynotesprekers zijn Afelonne Doek, Ronald van der Steen en Frans Smit, Susan Legêne, Arre Zuurmond, Ana Margarida Dias da Silva en Richard Ovenden. De opzet is ook dit jaar interactief van aard met ruimte ‘om te onderzoeken, debatteren, experimenteren, reflecteren, bevragen en bezinnen’. 

Het evenement wordt georganiseerd door KVAN met diverse samenwerkingspartners, zoals de Stichting Archiefpublicaties, de bedrijfsarchivarissen en de Kennisplatforms Informatiehuishouding Overheid, E-depot, Educatie, Dienstverlening, Professionalisering, Particuliere Archieven, Toezicht, Dienstverlening en Openbaarheid. Daarbij zijn er bijdragen van diverse instellingen en kennispartners.

Locatie: TAQA theater De Vest, Alkmaar
Voor meer informatie over het programma en voor aanmelden: check de website van de Archiefdagen.