Archief van Henriette Boas naar Bibliotheca Rosenthaliana

Op 25 mei wordt het archief van Henriette Boas over de ‘Joodse zaak’ overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana. Op diezelfde dag wordt bij de Bijzondere Collecties in Amsterdam De waarheidszoekster, een biografie over Boas, gepresenteerd. 

Henriette Boas (1911-2001) promoveerde in 1938 cum laude op een dissertatie over Vergilius. Ze verbleef een periode in Londen en Israël en gaf daarna jarenlang Grieks en Latijn op middelbare scholen in Nederland. Henriette Boas leeft in de herinnering van velen voort door de talloze ingezonden brieven en artikelen die zij schreef over Joodse cultuur, Nederlands Jodendom en de staat Israël. Haar leven lang zette zij zich in voor de ‘Joodse zaak’.

De omvang van het archief is ongeveer 15 meter en bestaat voor een groot deel uit correspondentie. Ingekomen brieven en een deel van de uitgaande brieven, blocnotes, schriften en mappen met aantekeningen, observaties en opmerkingen, die Henriette Boas gedurende de dag opschreef, zijn bewaard gebleven. Ook maken schoolschriften uit haar middelbareschooltijd, foto’s en een aantal artikelen in handschrift deel uit van het archief.

Bibliotheca Rosenthaliana
De Bibliotheca Rosenthaliana, waarvoor de basis gelegd werd door Leeser Rosenthal (1794-1868), telt ongeveer 120.000 werken en zo’n 80 archieven over Joodse geschiedenis en cultuur. Naast gedrukte boeken bevat de collectie talrijke handschriften, foto’s en prenten. De Bibliotheca Rosenthaliana is onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en geldt als de grootste collectie op dit gebied op het Europese vasteland.

Biografie
Tegelijk met de overdracht van het archief wordt bij de Bijzondere Collecties een biografie over Henriette Boas, getiteld De waarheidszoekster, gepresenteerd. Het boek is in opdracht van de Dr. Henriette Boas Stichting geschreven door Pauline Micheels. De Stichting bevordert de studie van het Jodendom in Nederland, verleent stipendia aan studenten en onderzoekers en verstrekt extramurale zorg. De waarheidszoekster verschijnt bij Uitgeverij Boom.

Overdracht en presentatie vinden plaats op woensdag 25 mei van 16.00 tot 17.00 uur in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129.