Archief Van Abbemuseum online

Het beheersarchief van het Van Abbemuseum is nu geheel online beschikbaar. Samen met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft het Van Abbemuseum het archief van de periode 1933-1989 digitaal ontsloten. Het is te raadplegen via de mediabank van het museum.

Het fysieke archief van genoemde periode is overgeplaatst naar het RHCe waar het voor iedereen in te zien is. Als kunsthistorisch kenniscentrum wil de bibliotheek van het Van Abbemuseum het gebruik van haar collecties en archieven stimuleren en het bereik ervan vergroten. Het museum ziet zichzelf als een ‘transparant museum’ waarbij digitalisering en het online beschikbaar stellen van de verschillende archieven goede instrumenten voor kennisuitwisseling zijn. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren haar digitale profiel al versterkt met de doorontwikkeling van de online catalogus en de bibliotheekblog als informatieportaal van alle tentoonstellingen en activiteiten vanaf de opening in 1936.