ALV stemt in met samensmelting KNVI, Ngi-NGN en SOD

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 16 juni jl. hebben leden van de KNVI het voorstel van het bestuur gesteund om de samensmelting met de zusterverenigingen Ngi-NGN en SOD voor het einde van dit jaar te realiseren.

Dankzij dit ‘groene licht’ kan de projectgroep de definitieve fusie nu gaan voorbereiden. Zo worden de administraties samengevoegd, wordt de overdracht van de ondersteuning van de vereniging voorbereid en komen er nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

Deze voorbereidende werkzaamheden worden door de ALV op 24 november a.s. goedgekeurd.

Volg de ontwikkelingen op samen.knvi.info