Altmetrics: 3 tips voor informatiespecialisten

Drie medewerkers van het Londense bedrijf Altmetric.com schreven het boek Altmetrics for Librarians: 100+ tips, tricks, and examples. In dit toegankelijke naslagwerk richten ze zich op informatiespecialisten in bibliotheken die aan de slag willen gaan met altmetrics.

Door: Ellen Fest

Op het eerste gezicht lijkt Altmetrics for Librarians op een reclamefolder, omdat het bedrijf Altmetric.com zelf een altmetric-product verkoopt. Toch blijkt dat mee te vallen: het boek beschrijft naast het eigen product ook die van andere leveranciers en benoemt tevens de zwakheden van de altmetrics. Met altmetrics bedoelen we de verzameling van metrics die zijn gebaseerd op vermeldingen van voornamelijk wetenschappelijke output in internetbronnen, variërend van tweets en facebookposts tot nieuwsberichten en beleidsdocumenten.

Het boek is een goed startpunt voor informatiespecialisten die hier meer over willen weten en het willen gaan gebruiken in hun eigen werk. Het staat boordevol verwijzingen naar andere informatiebronnen, voorbeelden van toepassingen en tips om bij te blijven.

Drie praktische tips uit het boek:

1 Gebruik altmetrics voor collectievorming. Altmetrics kunnen als aanvulling dienen op de traditionele databronnen en kijken daarmee breder dan alleen gebruik. Zo kun je bij het evalueren van boeken gebruik maken van GoodReads-beoordelingen of boekbesprekingen op Amazon.com. Ook zijn alle Springer-uitgaven voorzien van Bookmetrix, waarin citaties, online vermeldingen, opslag in referentiemanagementsystemen, bookbesprekingen en downloads zijn verzameld.

2 Gebruik altmetrics om de invloed van onderzoek buiten de academische wereld inzichtelijk te maken. Altmetrics gaan verder dan vermeldingen op sociale media. Zo verzamelt Altmetric.com ook citaties in internationale beleidsdocumenten, zoals Wereldbank- of WHO-rapporten, en monitoren de twee grote spelers Altmetric.com en Plum Analytics eveneens de aandacht in internationale nieuwsberichten.

3 Gebruik altmetrics om de impact van ander materiaal dan wetenschappelijke artikelen zichtbaar te maken. De impact van wetenschappelijke artikelen wordt nog steeds gebaseerd op citaties. Maar het landschap van wetenschappelijk publiceren verandert en is niet meer beperkt tot enkel wetenschappelijke artikelen. Onderzoeksdata, softwarecode et cetera zijn tegenwoordig óók uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van deze output kan goed gemonitord worden met altmetrics, bijvoorbeeld via Figshare en GitHub.

Ellen Fest is informatiespecialist bij de bibliotheek van Wageningen University & Research.

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2017. Het gehele nummer kun je hier lezen.