Adviseurs informatievoorziening gezocht

Open Overheid, Digitaal Stelsel Omgevingswet, opstellen van organisatiebreed beleid, uitdragen van nieuwe werkwijzen en implementatie van nieuwe informatiesystemen; wij ondersteunen onze opdrachtgevers graag bij diverse uitdagingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Zijn dit ook jouw drijfveren? Wij zoeken enthousiaste adviseurs die namens ons als inhoudelijk expert kunnen fungeren voor dergelijke trajecten.

KBenP Talent ondersteunt diverse organisaties op het gebied van documentair informatiemanagement, waardoor zij snel en doeltreffend kunnen beschikken over alle noodzakelijke en gewenste informatie. Opdrachtgevers van KBenP Talent zijn organisaties en instellingen door heel Nederland uit diverse branches, waaronder (semi)overheid, zakelijke dienstverlening en cultureel erfgoed. Voor deze opdrachtgevers voeren wij diverse advies- en verbetertrajecten uit, gericht op een effectieve en kwalitatief goede informatiehuishouding.

Als adviseur informatievoorziening richt jij je op tactisch en strategisch niveau op het inrichten of verbeteren van de informatiehuishouding van onze opdrachtgevers. Dit kan vanuit een adviserende, coördinerende of sturende rol zijn, voor zowel langdurige verbetertrajecten als korte adviesopdrachten. Daarbij voer je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit: 

  • Het uitvoeren en opstellen van organisatiebrede inventarisaties;
  • Op basis van een inhoudelijke analyse een adviesrapport opstellen en de organisatie begeleiden in de uitvoering ervan;
  • Het opstellen van c.q. vormgeven aan organisatiebrede kaders en richtlijnen;
  • Het aansturen van projectteams in implementatie- en verbetertrajecten;
  • Het leveren van inhoudelijke expertise bij onze aanvragen en aanbestedingen en bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Past de functieomschrijving bij jou en ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten! 
Neem contact op met Ferdi Mac Gillavry via e-mail: ferdi.macgillavry@kbenp.nl of telefoon: 06-43363434.