Aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ zorgt voor meer kennis van jeugdboeken

De aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ draagt volgens de deelnemende leraren bij aan hun competenties als leesbevorderaar − met name aan hun kennis van recente jeugdliteratuur. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Bij de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ bespreken basisschoolleraren nieuwe jeugdboeken tijdens literatuurcirkels met hun team en onlinebijeenkomsten met collega’s van andere scholen. Daarvoor krijgen de leraren van groep 5-8 zes boeken naar keuze cadeau. Daarnaast ontvangen zij regelmatig berichten en inspiratiekaarten over boeken en leesbevordering. Leraren vinden met name dat hun kennis van recente jeugdboeken door de aanpak is toegenomen. De groep die het meest te leren had, is het sterkst beïnvloed. Succesvolle elementen van de aanpak zijn de cadeauboeken en de literatuurcirkels met collega’s. Twee derde van de deelnemers vindt dat de literatuurcirkels − waarbij de leraren de boeken bespreken vanuit steeds wisselende gespreksrollen − een (zeer) positieve invloed hebben op hun leesbevorderingscompetenties. En 85% van de leraren vindt dat het cadeau krijgen van boeken tijdens de aanpak een (heel) positieve invloed heeft op die competenties.

Leesexpert inschakelen

Een opvallende bevinding in deze studie is dat veel leraren de inbreng van de leesexpert waarderen. Boekentips van een leesexpert geven de leraren houvast. Het is daarom de moeite waard om op zoek te gaan naar een expert in de omgeving van de school die een dergelijke rol kan vervullen, bijvoorbeeld een leesconsulent van de bibliotheek. Ook is het zinvol als een leesexpert het team attendeert op goede, actuele vakpublicaties op het gebied van leesbevordering, zo stelt het onderzoek.

De professionaliseringsaanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ is het resultaat van een ontwerpgericht onderzoek dat door onderzoekers en onderwijsprofessionals, in samenwerking met Hogeschool KPZ, vanuit een kenniskring is opgezet en uitgevoerd. Het doel ervan is de leesmotivatie, het leesgedrag, de kennis van (recente) jeugdboeken en de deskundigheid van leraren op het gebied van leesbevordering te vergroten. In de publicatie Lezen en laten lezen staan het onderzoek en de aanpak beschreven.