42.000 afbeeldingen van KU Leuven Bibliotheken online beschikbaar

Onlangs heeft KU Leuven Bibliotheken zo’n 42.000 gedigitaliseerde originelen uit eigen bezit als ‘open data’ beschikbaar gesteld. De werken zijn in het publieke domein en kunnen vrijelijk worden gedeeld en (her)gebruikt. Onder de werken bevinden zich verschillende topstukken, zoals Anthonis de Rooveres verslag van de blijde inkomst van Marghareta van York.

Online bezoekers krijgen bij het bekijken van gedigitaliseerde collectie-items informatie over de copyrightstatus van de beelden. Worden de afbeeldingen als ‘open data’ aangeboden, dan kunnen ze naar believen gebruikt en hergebruikt worden. Maar wel met vermelding van de KU Leuven als eigenaar van het collectie-item.

Ook zijn er gedigitaliseerde objecten die omwille van auteursrecht of andere redenen niet als open data aangeboden worden. Een belangrijk aantal is onder welomschreven voorwaarden toch te gebruiken. Die concrete voorwaarden kunnen bezoekers raadplegen via de viewer.

Alle open beelden zijn via de Teneo-viewer te downloaden. De bestandsgrootte garandeert dat zelfs de kleinste geschreven tekst scherp en dus perfect leesbaar is. 

Het digitaliseringsbeleid van KU Leuven Bibliotheken is specifiek gericht op het volledig openstellen van haar gedigitaliseerde collecties in het publieke domein. Het ontwikkelen van FAIR (findable, accessible, interoperable en reusable) data is daarbij de leidraad. 

Na de lancering van Digital Heritage Online is het aanbieden van de circa 42.000 werken als open data een nieuwe belangrijke stap in deze richting, maar zeker niet de laatste, aldus KU Leuven Bibliotheken in een persbericht. Dat aantal blijft bovendien groeien.