NCDD start met inrichting infrastructuur voor lange termijn archivering

Op 1 mei zal de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) starten met de uitvoering van vijf projecten. Samen met het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale informatie vormen zij de basis voor de verdere inrichting van een gezamenlijke infrastructuur voor lange termijn archivering in Nederland.

In de strategische agenda uit 2010 worden vier terreinen van samenwerking beschreven; digitale collectievorming, infrastructuur, kostenbeheersing en kennisdeling. Drie knelpunten springen hierbij in het oog, omdat ze in alle betrokken domeinen voelbaar zijn: schaalbaarheid van archivering, kosten van digitale duurzaamheid en veranderende rollen en verantwoordelijkheden. Op basis van de vier kernthema’s én de drie knelpunten heeft de NCDD een aantal projecten gedefinieerd. Met de uitvoering van deze projecten zal er een volgende stap gezet worden waarbij de strategische agenda in concrete activiteiten en resultaten omgezet wordt.

De vijf projecten die worden getrokken door de coalitiepartners in de NCDD zijn communicatie (Digitaal Erfgoed Nederland), certificering van digitale repositories in Nederland (Data Archiving and Networked Services), permanente digitale toegang door automatische kwaliteitscontrole (Koninklijke Bibliotheek), collectie Digitaal, born-digital (Nationaal Archief) en verrijkte publicaties (Koninklijke Bibliotheek).

Meer informatie is te vinden op de website van de NCDD.