29 januari: rondetafelconferentie De toekomst van het informatievakgebied

Op donderdag 29 januari 2015 vindt op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de rondetafelconferentie De toekomst van het informatievakgebied plaats. De conferentie wordt georganiseerd door de HvA opleiding voor Media, Informatie en Communicatie (MIC) en door samenwerkende leden van initiatiefgroep KEI, KNVI, NVBA en KVAN.

De organisatie schrijft in een persbericht: “De toekomst voor informatieprofessionals is goudomrand, zou je denken, in een wereld waarin alles draait om informatie. Toch is de werkelijkheid anders. Opleidingen verdwijnen, bibliotheken liggen onder vuur en informatieprofessionals raken hun banen kwijt. Tijd voor een goed gesprek met vakgenoten, werkgevers, leveranciers , werkenden en werkzoekenden uit het informatievakgebied.

De conferentie is bedoeld voor werkgevers die hun visie willen geven op de arbeidsmarkt voor informatie- en mediaprofessionals, voor opleiders en certificeerders die zich willen uitspreken over het onderwerp “de vakkennis van de informatieprofessional” en voor informatiespecialisten, studenten en eindgebruikers die de diensten & producten van informatieprofessionals gebruiken.

Aan vijf grote ronde tafels zal een ieder zijn mening kunnen geven en wordt er onder leiding van een moderator gediscussieerd over een aantal stellingen die te maken hebben met het thema van de bijeenkomst “de toekomst van het informatievak”. Enkele moderatoren zijn al bekend: Peter Becker, Erwin la Roi en Margriet van Eck Poppe. Aan het eind van de middag kiezen we plenair een aantal actiepunten voor 2015 om ons vakgebied in een opwaartse spiraal te brengen. Aan de actiepunten worden personen en vakverenigingen gekoppeld die voor de uitvoering garant staan.

De stellingen zijn nu nog niet bekend. De organisatie vraagt belangstellenden gespreksonderwerpen of stellingen te mailen naar info@kei-ip.nl. Deelname aan de conferentie kost EUR 35 p.p. HvA medewerkers, studenten en werkzoekenden hebben gratis toegang. Iedereen kan zichzelf online aanmelden voor deelname.

Plaats: Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 4, Amsterdam.

Datum/tijd: donderdag 29 januari 2015, 14.00-17.00 uur.