236.500 euro subsidie voor ontsluiting Vlaamse historische kranten en middeleeuwse handschriften

De Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz heeft subsidies van in totaal 236.500 euro toegekend aan twee projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Met dit bedrag kan het netwerk de komende twee jaar aan de slag met het in kaart brengen van het Vlaams bezit aan middeleeuwse handschriften enerzijds en Belgische kranten anderzijds. Het gaat hier om collecties bij zo’n honderd organisaties: erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en musea, maar ook abdijbibliotheken en lokale erfgoedverenigingen.

Lees verder op www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be