100 dagen met Lotte Sluyser

Lotte Sluyser heeft op 1 november 2014 haar functie als directeur/bestuurder van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (Haarlem en omstreken) verruild voor die van directeur van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Hoe kijkt zij terug op haar eerste honderd dagen?

Diversiteit

‘Het NUV is een paraplu-organisatie voor vijf uitgeversverenigingen: vak en wetenschap, educatief, tijdschriftmedia, nieuwsmedia en het algemene boek. Richten de publieksmedia zich vooral op nieuws en entertainment, bij vak en wetenschap en educatief gaat het steeds meer om grote portals met content en functionaliteit die de professional ondersteunen in zijn werk. Bij het NUV zijn de zaken belegd die de vijf verenigingen gemeenschappelijk hebben, zoals juridische, economische en sociale zaken. Een belangrijk onderwerp is auteursrecht en het beschermen van investeringen. Die diversiteit maakt mijn functie interessant.’

Omslag

‘De uitgeversbranche zit midden in de omslag naar een nieuwe informatie-industrie. Het gaat daarbij niet alleen om de transitie van papieren naar multimediale producten, maar ook om een andere interactie met het publiek. De brancheorganisatie heeft als doel de ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.’

Geleerde lessen

‘Vanuit elke baan neem je wel iets mee. Zo heb ik bij Elsevier Science en bij ING geleerd grote veranderprojecten te leiden. Bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland heb ik de consumentenmarketing verder uitgebouwd en kreeg ik te maken met politiek en pers.’

Geen gescheiden werelden

‘De openbare bibliotheeksector en de uitgeversbranche zijn voor mij geen gescheiden werelden, maar liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. Mijn nieuwe baan bij het NUV zie ik dan ook niet als een rare overstap. Beide organisaties zijn bezig met media en vernieuwing en hebben leden.’

Definitie uitgever

‘Wat is vandaag de dag een “uitgever”? Uitgeverijen worden steeds meer mediatechnologiebedrijven. Kijk maar naar Sanoma met tijdschriften, websites en tv-programma’s rond bepaalde merken. Tegelijkertijd geeft een bedrijf als Airbnb nu een papieren tijdschrift uit en begint Facebook een boekenclub. Het groeit naar elkaar toe. Ik denk dat we ons als brancheorganisatie anders moeten gaan noemen want niet elk lid herkent zich nog in de term “uitgever”.’

Innovatie

‘Als NUV willen we waar mogelijk innovatie in het vakgebied stimuleren. Zo was het NUV indertijd betrokken bij de bouw van het ebookplatform bij CB. Nu zijn we met de uitgevers van algemene boeken aan het kijken of we een bootcamp of incubator kunnen beginnen. Via de NUV Academie organiseren we inspiratiebijeenkomsten en workshops, bijvoorbeeld over programmatic trading en mobiele data.’

Naar buiten

‘Ik vind ik het belangrijk om het publiek te laten zien wat uitgevers doen en hoe zij waarde toevoegen. De lobbyactiviteiten zijn vaak juridisch en ingewikkeld om uit te leggen maar daarnaast is er ook veel te melden. Weet het publiek dat de Nederlandse uitgevers in wetenschap en educatie vooroplopen in de wereld? Een grotere zichtbaarheid en openheid past in deze maatschappij.’

Jongeren aantrekken

‘Ik heb de afgelopen honderd dagen vele leden en niet-leden gesproken. Uit die gesprekken kwam onder andere de wens naar voren om meer jonge mensen naar onze bijeenkomsten te trekken. Ook wil ik graag mensen uit aanpalende branches erbij betrekken. Denk bijvoorbeeld aan wat men de “creatieve media- industrie” noemt, zoals web- en appbouwers en diegenen die met 3D-printing bezig zijn.’

Sexy vak

‘Het uitgeversvak is sexy, interessant en spannend, omdat je het creatieve met het commerciële verbindt.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 2 / 2015. Het gehele nummer kun je hier lezen