UB Universiteit Maastricht zoekt manager voor afdeling Education, Content & Support

Bij de Universiteitsbibliotheek (UB) van Universiteit Maastricht (UM) is er een vacature voor een manager afdeling Education, Content & Support (1fte).

De UM is de meest internationale universiteit van Nederland en heeft ruim 18.000 studenten en 4000 medewerkers. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. De UM voert het strategisch programma 2017-2021 Community at the CORE. Op basis hiervan heeft de UB de strategische agenda bepaald. Als solide partner voor de brede UM community in het faciliteren van kennisontwikkeling en disseminatie werkt de UB aan de thema’s content & access, skills & support, digital scholarship & intelligence, en engagement & community. 

De UB is verantwoordelijk voor het verwerven en toegankelijk maken van de (voor een belangrijk deel digitale) wetenschappelijke informatiebronnen (journals, boeken, databestanden, dvd’s, streaming video’s), digitale en fysieke leeromgeving van de UM, informatievaardigheidstrainingen en e-learning advies, research datamanagement (RDM) en overig onderzoeksupport. 

Daarnaast is de UB systeemeigenaar van de UM-concernsystemen Worldshare (bibliotheeksysteem), Pure (onderzoekinformatiesysteem), Blackboard/Canvas, Testvision en Mediasite (digitale onderwijs- en toetsomgeving en videoservices).

De afdeling Education, Content & Support

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • didactische en functionele support aan gebruikers (docenten en studenten), functioneel-/applicatiebeheer en (in afstemming met Edlab, I-board en faculteiten) ontwikkeling van de digitale leeromgeving (infrastructuur, services zoals videosupport, authentiteitchecks, vragenlijsttool, uitrol digitale toetsing, Student Desktop);
 • (digital) information literacy en academic research skills programma’s met (online) informatie, tutorials/workshops, events et cetera voor UM/MUMC+. Het trainen van studenten tot kritische gebruikers van informatie;
 • een aansprekend collectieprofiel van de UM en haar disciplines. Signaleren van relevante kennisbronnen (in allerlei formats) voor onderzoekers, docenten en studenten. Domein-specifieke support geven en het gebruik van (digitale) bronnen stimuleren;
 • het (open) toegankelijk maken van leermiddelen en bieden van reference lists en/of referatories in samenspraak met faculteiten en andere UB’s, VSNU;
 • het didactisch ondersteunen van onderwijsveranderingen en (projectmatig) bijdragen aan innovaties in het leren;
 • (leren) leren in een veranderend informatielandschap, onder andere signaleren externe (digitale) trends en ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs zowel in digitale leeromgeving, technologie (bijvoorbeeld artificiële intelligentie) als relevante informatiebronnen.

De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het Studenten Peer Point, het Education Portal op de UM Online Library en het Teach & Support Team samen met de afdeling Library Locations & Services. Binnen de UB wordt nauw samengewerkt met de afdeling Research Support & Development, onder meer in open science en RDM-support.

De afdeling heeft circa 25 medewerkers (17 fte) en bestaat momenteel uit de teams Digital Learning Environment (DLE), Blended PBL Support (BPS) en Skills & Academic Support (SAS).

De UB werkt in een sterk veranderend informatielandschap. Steeds meer bronnen worden (digitaal en) open access beschikbaar gesteld in de vorm van preprints of peer reviewed content. Data als kennisbronnen naast artikelen en boeken nemen in belang toe. Er komt steeds meer content beschikbaar. Uitdagingen liggen in het aangaan van nieuwe licentiemodellen voor open access en het gebruik van (open) educational resources in het onderwijs. Je geeft richting aan de strategie voor collectiemanagement.

In 2019 heeft de UB samen met het Edlab een raamwerk ‘Maastricht Information Literacy’ ontworpen en een rubric om in de bacheloropleidingen geïntegreerd informatievaardigheden in te passen. Een goede inbedding vanaf academisch jaar 2020/21 vraagt nog aandacht. 

De transitie van de digitale leeromgeving is voorzien per academisch jaar 2020/21. De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de implementatie van het project en is sparringpartner voor de product owner en het DLE-team. Aandacht is er nodig voor de (tijdelijke) tools die in de transitie naar volledig online onderwijs gedurende de covid-19-crisis voor docenten beschikbaar kwamen. Tevens het mede vormgeven van een goede samenwerking in de keten van eenheden die onderwijsprocessen functioneel support geven.

In het verlengde hiervan geeft het BPS-team advies en support in het herontwerp van onderwijs en opleidingen en de inzet van technologie in het onderwijs. Het project ‘videogebruik in onderwijs, onderzoek en UM-promotie’ moet verder worden gebracht. 

Bijdragen aan vernieuwing van het PGO zullen onder meer met het Edlab inhoud moeten krijgen. Wij zoeken een enthousiaste collega die zijn of haar schouders hieronder wil zetten. 

Functie-inhou

Als manager ben je verantwoordelijk voor: 

 • een efficiënte, goed georganiseerde afdeling, waarin je (agile) samenwerkt en zelforganisatie stimuleert;
 • de ontwikkeling van de afdeling en haar medewerkers: je zet de koers uit, stuurt op resultaten, faciliteert en enthousiasmeert teams en medewerkers en coacht, evalueert en beoordeelt ze; 
 • (doen) opstellen van beleidsvoorstellen en regelmatige, gerichte review en aanpassing van services op basis van ontwikkelingen om de dienstverlening optimaal te houden;
 • (doen) afstemmen van de (uitvoering van de) dienstverlening met andere afdelingen binnen en buiten de UB (portefeuillehouders, Edlab, I-board, UKB, VSNU);
 • de verdere ontwikkeling van de UB (samen met overige MT-leden).

Functie-eisen

De manager beschikt over:

 • academisch werk- en denkniveau met visie op wetenschappelijke informatie en collectievorming, het stimuleren van het gebruik van (digitale) collecties en leermiddelen, en kennis hebben van een digitale leeromgeving;
 • analytisch vermogen, is goed in staat om tendensen te herkennen en visie te ontwikkelen;
 • innovatiekracht en kan kwantitatief en kwalitatief onderbouwd overtuigend en enthousiast presenteren;
 • relevante ervaring in een leidinggevende functie met ervaring met verandermanagement en zelforganisatie van teams van professionals;
 • coachende kwaliteiten, is een teamplayer en heeft een relevant netwerk in het hoger onderwijs/informatieveld;
 • humor en het vermogen in kansen te denken;
 • klantgerichte attitude met focus op de wensen en behoeftes van de primaire gebruikers van de UB;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden Nederlands en Engels (C1-niveau). 

Je beschikt daarnaast over de volgende kerncompetenties: 

Sturen op resultaat: je geeft richting en sturing aan medewerkers of een projectgroep om samen met je team en/of projectgroep doelstellingen en resultaten te realiseren.

Verbindend leiderschap: je brengt synergie in een groep medewerkers, stimuleert onderlinge betrokkenheid en motiveert tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Organisatiesensitiviteit: je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en je handelt daarnaar. Je hebt lef en durft uitdagingen aan te gaan.

Overtuigingskracht en inventiviteit: je slaagt erin anderen te winnen voor jouw (innovatieve) ideeën, plannen en oplossingen.

Samenwerken: je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen.

Wij bieden:

Een veelzijdige en dynamische functie in een omgeving die past bij een collega die denken en doen tot zijn/haar kerncompetenties rekent. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor twee jaar (twee opeenvolgende jaaraanstellingen). Bij goed functioneren wordt dit dienstverband na twee jaar omgezet in een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel Afdelingshoofd 2, schaal 12 cao NU, max € 5.656,- bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. 

Daarnaast kent de Universiteit Maastricht uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder goede opleidingsmogelijkheden, 41 verlofdagen, internationaal karakter en een grote diversiteit.

Reageren kan t/m 15 mei 2020. Stuur je motivatie met cv naar povacatures@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van vacaturenummer AT2020.141. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 en 26 mei. De gewenste startdatum is 1 september 2020.

Inlichtingen gewenst of behoefte aan een virtuele kop koffie? Neem dan even contact op met mevr. drs. I. Wijk, directeur UB, i.wijk@maastrichtuniversity.nl of mobiel 06-54701125. 

Voor deze vacature vindt gelijktijdig in- en externe werving plaats, bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten hierbij voorrang.

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *