Save the date: 8 oktober Digitaal Erfgoed Conferentie

Op 8 oktober 2020 vindt de Digitaal Erfgoed Conferentie plaats, waar de nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed voor de cultuursector wordt gelanceerd en gepresenteerd. De thema’s uit de nieuwe Nationale Strategie staan centraal op deze conferentie.

De conferentie richt zich op beleidsmakers en uitvoerders uit de culturele sector. De organisatie van de conferentie ligt in handen van verschillende overkoepelende organisaties uit de culturele sector, waardoor er interactie plaatsvindt tussen de verschillende sectoren in de culturele wereld. De conferentie is onderdeel van de Week van het Digitaal Erfgoed (5 t/m 9 oktober 2020)

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

In 2015 is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ontwikkeld door professionals uit verschillende sectoren binnen het culturele veld. De strategie bevat doelen, vertrekpunten en werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak gericht op de ontwikkeling van een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van voorzieningen voor digitaal erfgoed. In 2020 vindt een herijking plaats van de Nationale Strategie onder regie van het ministerie van OCW.

(Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *