Probiblio zoekt een Afdelingshoofd Automatisering & Digitalisering

Afdelingshoofd Automatisering & Digitalisering

Voor 32 tot 36 uur per week

Ben jij een krachtige, betrokken en klantgerichte leidinggevende? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij?

Probiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij nemen het voortouw als het gaat om vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Daarbij zorgen wij voor het optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij samenwerking en kennisuitwisseling binnen onze netwerken. 

De bibliotheekbranche is volop in beweging. Bibliotheken zitten midden in de transitie richting maatschappelijke en educatieve samenwerkingsorganisaties. Probiblio heeft een breed opgezet team met een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor hen inzetten. Dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld door het leveren van logistieke oplossingen of kant-en-klare collecties. Maar ook door het geven van strategische adviezen op terreinen als bedrijfsvoering, marketing en innovatie. 

De afdeling Automatisering & Digitalisering voert in opdracht van ruim 30 bibliotheekorganisaties het functioneel beheer uit van Wise, een multi-tenant cloud-based systeem dat de bedrijfsprocessen van openbare bibliotheken ondersteunt. De ondersteuning bestrijkt een breed gebied: van parameterbeheer, scholing van de senior-users in de bibliotheken en het beheer van bij de leverancier ingediende meldingen tot het begeleiden van complete migratietrajecten. Ook adviseren de medewerkers over het gebruik van de Landelijke Digitale Infrastructuur die door de Koninklijke Bibliotheek geleverd wordt, en over privacyaspecten, zowel technisch als anderszins.

Wat zoeken we?

Vanwege deze interessante ontwikkelingen zijn we op zoek naar een krachtige, betrokken en klantgerichte leidinggevende. 

Als afdelingshoofd zit je vooraan in de keten van vernieuwing. In samenwerking met de stakeholders stel je continu de belangrijkste doelen vast. Het klantbelang staat daarbij centraal. We bieden producten en diensten aan met toegevoegde waarde voor de klant op lange termijn. Het is belangrijk dat je in deze functie de belangen van de bibliotheek onderkent en zichtbaar afweegt. Je zorgt voor een goede en optimale procesinrichting en voert innovaties door volgens de principes van het lean management. Afstemming met klanten, andere teams binnen Probiblio en andere spelers in de bibliotheekbranche is daarbij vanzelfsprekend. Je bent verantwoordelijk voor de omzet en (door)ontwikkeling van de afdeling, binnen de kaders die je vanuit je manager meekrijgt. Daarnaast ben je contactpersoon bij problemen en escalaties naar de andere afdelingen van Probiblio en de bibliotheken.

Je hebt alle activiteiten van het team, dat uit 16 collega’s bestaat, onder je beheer. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, voert plannings-, verzuim-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en gesprekken over het persoonlijk ontwikkelplan. Je gaat werken in de business-unit Collectie & Infrastructuur waar drie afdelingen bibliotheken op diverse domeinen ondersteunen en adviseren. Je rapporteert aan de business-unitmanager. 

Wie ben jij?

Je bent een ervaren, coachend leidinggevende, betrokken bij je medewerkers. Je hebt ruime ervaring met automatisering en digitalisering van administratieve processen met behulp van een specifiek bedrijfsondersteunend systeem en je hart ligt bij het steeds verbeteren van automatiseringsprocessen. Je hebt daarnaast een stevige persoonlijkheid en bent organisatie- en omgevingssensitief, klantgericht en ondernemend. Je ziet kansen en ontwikkelingen en weet die te vertalen naar de dienstverlening. Je bent verbindend, een echte bruggenbouwer tussen de verschillende partijen en weet sturing te geven en koers te bepalen.

Welke kwalificaties heb je nodig?

 • Kennis van en ervaring met IT- en bedrijfsprocessen in een complexe branche, organisatie-inrichting, proces- en kwaliteitsmanagement en informatiemanagement;
 • Ervaring als afnemer en beheerder van een specifiek bedrijfsondersteunend systeem;
 • Ervaring met accountmananagement gericht op externe klanten; 
 • Ervaring met digitalisering van administratieve processen;
 • Kennis van en ervaring met verandertrajecten. In staat om de verkregen inzichten te gebruiken om de koers te bepalen voor de toekomst;
 • Meer dan vijf jaar werkervaring als leidinggevende;
 • WO werk- en denkniveau. 

Welke competenties heb je nodig?

 • Je kunt medewerkers enthousiasmeren en inspireren in een veranderende omgeving, zodat zij met volle inzet en plezier werken voor de organisatie en blijven investeren in hun eigen ontwikkeling. Daarbij zorg je voor een maximaal intern veilig klimaat, waarbij je afspraken nakomt en borgt, openstaat voor feedback en medewerkers laat participeren. 
 • Je bent volhardend en resultaatgericht en brengt vanuit je ervaring de nodige kaders en structuur aan om resultaten ook te borgen. 
 • Je kunt vanuit inzicht en overzicht uitstekend communiceren, zowel naar medewerkers als naar hoger management en andere organisatieonderdelen. Je kunt complexe zaken eenvoudig en concreet uitleggen. Je kunt jezelf daarbij onafhankelijk opstellen en staan voor je eigen mening en vakinhoudelijke deskundigheid.
 • Je hebt een hoge learning agility.
 • Andere kernbegrippen: ondernemend, besluitvaardig, analytisch, systematisch, samenwerken, delegeren, coachen.

Wat krijg je terug?

Wij bieden je een uitdagende rol, met ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid binnen een maatschappelijk gedreven kennisorganisatie. Naast het aansturen van het team, zijn er diverse mogelijkheden om een inhoudelijke bijdrage te leveren, zoals deelname aan multidisciplinaire projecten, individuele klantopdrachten of landelijke overlegorganen. Dit is mede afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. Het salaris is passend bij je opleiding en ervaring (schaal 12, maximaal € 5.814 bruto bij een aanstelling van 36 uur). 

Reageren?

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Esther Westerveld (Unitmanager Collectie & Infrastructuur), ewesterveld@probiblio.nl tel. 06-14496472. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je reactie (ovv functietitel) naar vacature@probiblio.nl. De deadline is vastgesteld op 24 januari 2020. Gesprekken vinden plaats in de eerste helft van februari.

Een assessment kan deel uit maken van deze selectieprocedure. Ook kan bij de selectie voor de eerste gesprekken openbaar toegankelijke informatie over de sollicitant geraadpleegd worden. Probiblio streeft ernaar om de samenstelling van de personeelsbezetting een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *