Oratie over ‘eerlijke, transparante en verantwoordelijke data science’

Waarom is verantwoordelijke data science van belang? Wat zijn hierbij de uitdagingen in de praktijk? En welke oplossingen zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden? Deze vragen stelt Hinda Haned centraal in haar oratie op 16 oktober in de Aula van de Oude Lutherse kerk in Amsterdam.

Data-gedreven besluitvorming maakt deel uit van ons dagelijks leven, of we nu online winkelen, solliciteren of naar het ziekenhuis gaan voor een behandeling. Haned benadrukt waarom het voor iedereen in de samenleving belangrijk is om ervoor te zorgen dat deze besluitenvormingsprocessen eerlijk, transparant en verantwoord zijn.

Ze gaat vervolgens in op de fundamentele uitdagingen voor verantwoorde data science in de praktijk en beargumenteert hoe deze uitdagingen het beste kunnen worden aangepakt door de eindgebruikers (burgers, klanten, artsen, en beleidsmakers) centraal te stellen in het datawetenschapsproces.

Ten slotte illustreert Haned hoe dit leidt tot nieuwe onderzoeksvragen en innovatieve oplossingen.

(Bron: UvA.nl; foto Hinda Haned: Dirk Gillissen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *