Driejarig project FAIRsFAIR gestart

Op 1 maart jl. is het driejarige project FAIRsFAIR van start gegaan. DANS coördineert het project. FAIRsFAIR wil het bestuur van de European Open Science Cloud (EOSC) helpen bij het opstellen van FAIR-regels voor deelname aan de EOSC.

Wetenschappers doen onderzoek en generen daarbij data. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat deze onderzoeksdata FAIR is? Om ze vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), Interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) te maken en te houden, is samenwerking cruciaal. Het is de ambitie van FAIRsFAIR om het bestuur van de European Open Science Cloud (EOSC) te ondersteunen bij het opstellen van FAIR-deelnameregels.

Deze regels zijn bedoeld om alle componenten en werkmethoden FAIR-compliant te maken. Bovendien gaat FAIRsFAIR alle kennis, deskundigheid, richtlijnen, implementaties, nieuwe trajecten, leerpaden en opleidingen toegankelijk maken die nodig zijn om de FAIR-principes te verwezenlijken. Zo zal het project bijdragen aan een cultuuromslag die onontbeerlijk is om brede acceptatie van de FAIR-methoden binnen en buiten de EOSC te realiseren.

Het projectvoorstel, onder de titel ‘FAIRsFAIR: Fostering FAIR Data Practices in Europe’, is gedaan in reactie op de oproep ‘INFRAEOSC-05-c’ van de Europese Commissie om voorstellen in te dienen voor FAIR-methoden van dataopslag en compliance ter ondersteuning van een goed beheer van de EOSC. DANS coördineert het project.

Het project is een breed Europees samenwerkingsverband van 22 partners, waarvan 6 kernpartners: Data Archiving and Networked Services (DANS) in Nederland, CSC – IT Center for Science Ltd. in Finland, het Digital Curation Centre (DCC) en de Science and Technology Facilities Council (STFC) in het Verenigd Koninkrijk, Trust-IT in Italië en de European University Association (EUA) in België.

(Bron: DANS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *