Q&A met Reem Weda

Reem Weda stapte onlangs over van het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis naar Europeana. Hoe bevalt zijn nieuwe job als collections editor?

Door: de redactie

Hoe ervaar je de overstap naar een Europese organisatie?

Het eerste wat opvalt is dat er bij Europeana mensen van diverse nationaliteiten werken en dat de voertaal Engels is. Ik red me daar wel aardig in, al merk ik dat mijn vakmatige vocabulaire nog een beetje aangescherpt mag worden. Verder is het een organisatie met een duidelijke missie, waar iedereen een steentje aan bijdraagt. Er zijn diverse teams met een eigen focus, maar er wordt ook veel samengewerkt.’

Hoe ziet je werkdag eruit?

Op dit moment ben ik betrokken bij Rise of Literacy, een project met voornamelijk nationale bibliotheken (waaronder de KB) als partners. Een van de uitkomsten is een Manuscripts-collectie op Europeana Collecties, waar ik voor ga zorgdragen. Dit houdt in: de collectie regelmatig updaten en blogs, gallerijen en exposities erover verzorgen, natuurlijk in samenwerking met de erfgoedinstellingen. Verder coördineer ik workshops die door collega’s en Europeana’s netwerk van aggregatoren in diverse landen gegeven worden. Ik ben in september begonnen bij Europeana en tot nu toe ben ik veel bezig met informatie verzamelen, werkdocumenten creëren en contacten leggen.

Zijn er landen waar Nederland iets van kan leren?

‘Als bijdragend land doet Nederland het binnen Europeana vrij goed, maar er zijn ook buitenlandse instellingen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Denk aan de National Library of Wales en het Statens Museum for Kunst (SMK) in Denemarken. Het zo mogelijk open aanbieden van de eigen collectie zou wat mij betreft in ieder instellingsbeleid moeten worden vastgelegd.’

De grootste verrassing in je werk?

‘De hoge mate van professionaliteit van een aantal jonge collega’s!’

En het meest aantrekkelijke aspect?

‘Dat sluit aan op het vorige antwoord: met gedreven en slimme mensen werken én groeien als (digitaal) erfgoedprofessional.’

Deze bijdrage komt uit IP nr. 9 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *