EBSCO maakt verwachte prijsstijging tijdschriftabonnementen voor 2019 bekend

EBSCO Information Services (EBSCO) verwacht voor 2019 dat de effectieve stijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke bronnen gemiddeld 5 tot 6 procent bedraagt (exclusief eventuele valutaeffecten) zal bedragen. Dat blijkt uit het Serials Price Projections Report van het bedrijf. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

Het rapport bekijkt marktdynamieken en gaat in op factoren die de wetenschappelijke informatiebranche al diverse jaren beïnvloeden, waaronder bibliotheekbudgetten, veranderingen in politieke klimaten, nieuwe tools voor beoordeling en evaluatie van collecties, open access, veranderingen in de partijen, businessmodellen en competitieve situatie van de uitgeverswereld, en georganiseerde piraterij.

Ook in 2019 kent het abonnementenlandschap opnieuw een gestage stijging in uitgeversprijzen, en er is geen indicatie dat dit zal veranderen, schrijft EBSCO in een persbericht. “De groei van bibliotheekbudgetten blijft een belangrijk punt van zorg; deze blijft ondanks de price caps die op veel digitale uitgeverspakketten toegepast worden over het algemeen achter bij de jaarlijkse prijsinflatie van tijdschriftabonnementen.’

Hoewel de Serials Price Projections voortkomen uit nauwkeurige analyses, waarschuwt EBSCO dat “voorzichtigheid [is] geboden bij het gebruik van deze percentages aangezien deze gebaseerd zijn op historische trends en huidige schattingen”. De informatie in het rapport zal worden bijgewerkt zodra de economische situatie daar aanleiding toe geeft.

Het volledige 2019 Serials Price Projections Report en een overzicht van de gemiddelde prijsstijgingen van de afgelopen vijf jaar is hier te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *