Jong talent: Digitaal in je DNA

Tijdens de Archiefdagen in Venlo werden Welmoed Bons en Lise Koning gekozen tot Jonge Archivaris van het Jaar. Welmoed (28) werkt als documentair informatiespecialist bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en is winnaar van de juryprijs. Lise (29) is medewerker Educatie en Dienstverlening bij het Noord-Hollands Archief en winnaar van de publieksprijs. Een flitsinterview.

Door: Vincent Robijn

Gefeliciteerd, jullie beiden. Een hele eer! Wat was het oordeel van de jury?

Welmoed: ‘De vakjury was enthousiast over mijn werkwijze om historische bronnen en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) naar de digitale snelweg te brengen. Ook prees de jury mij om mijn “digital first” mentaliteit en brede belangstelling voor archieven.’

Lise: ‘Men vond het filmpje dat ik had ingestuurd over het online platform Geschiedenislokaal origineel en duidelijk.’

Het thema van de verkiezing van Jonge Archivaris van het Jaar was ‘Digitaal zit in je DNA’. Hoe zit digitaal in jullie DNA?

Welmoed: ‘Mensen zoeken naar informatie op het internet en aangezien je als archief informatie aanbiedt, is het logisch dit zoveel mogelijk via de digitale weg te doen. Zo heb ik veel van onze gedigitaliseerde collecties online toegankelijk gemaakt en richt ik me bij mijn militair genealogische lezingen ook op de verschillende online bronnen die er zijn.’

Lise: ‘Ik was slechts een van de twee meisjes die informatica koos in mijn leerjaar op de middelbare school en toen ik in de Verenigde Staten studeerde koos ik voor vakken over hoe de digitale wereld onze maatschappij verandert. Bij het Noord-Hollands Archief sluit ik mij graag aan bij projecten die te maken hebben met digitaal verkeer zoals Geschiedenislokaal en Wat Staat Daer.’

Waarom hebben jullie er ooit voor gekozen om archivaris te worden?

Welmoed: ‘Toen ik twaalf was, ben ik begonnen met mijn familiestamboom. Ik kon toen alleen gebruik maken van online bronnen omdat het archief waar ik moest zijn veel te ver weg zat. Het belang van online bronnen snapte ik dus al op jonge leeftijd! Tijdens mijn studie Geschiedenis besloot ik een tweede master te gaan volgen en kwam ik al snel bij Archiefwetenschap uit.’

Lise: ‘Bij mij was het meer een samenloop van omstandigheden. Ik had een geschiedenisopleiding afgerond, een tweedegraads lesbevoegdheid op zak en ik kwam net terug van een studiejaar in de Verenigde Staten. Ik zocht werk dicht bij mijn vakgebied en dankzij mijn studie, digitale kennis en lesbevoegdheid was ik geknipt voor de vacature die vrijkwam bij het Noord-Hollands Archief.’

Wat zien jullie als belangrijkste ontwikkeling binnen het vak van archivaris?

Welmoed: ‘Het archiveren van de digitale samenleving is een belangrijke ontwikkeling en uitdaging. Bij het NIMH beheren we geen overheidsarchief maar voornamelijk stukken geschonken door militairen zelf. Dit zijn bijvoorbeeld egodocumenten, zelfgemaakte foto’s, regimentskrantjes, verslagen van reünies. Al deze informatie wordt nu op internet gegenereerd, voornamelijk op social media. De uitdaging is het digitaal bewaren en archiveren van particuliere archieven en om deze archieven te vinden en acquireren, zodat deze informatie niet verloren gaat.’

Lise: ‘Fysieke bezoekersaantallen nemen af, digitale bezoekersaantallen nemen toe. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging is om archiefstukken digitaal goed te kunnen presenteren en in te spelen op toenemend online bezoek.’

Waarom is de verkiezing van Jonge Archivaris van belang?

Welmoed: ‘De verkiezing laat aan de archiefwereld zien wat jonge archivarissen doen en wat hen motiveert om in dit vakgebied te werken. Deze mensen worden in het zonnetje gezet en aangemoedigd.’

Lise: ‘Ik vind het belangrijk dat jongeren inzien dat het werk in een archief niet stoffig is en het ook dankbaar werk is. Wij bewaren tenslotte erfgoed voor de toekomst.’


Nog een prijs

Tijdens ‘De Nacht is Jong!’ op 28 juni jl. is Lise Koning ook nog eens verkozen tot Jonge Historicus van het Jaar 2018. Zij zal zich het komende jaar inzetten als ambassadeur voor de Stichting Jonge Historici en Jong KNHG, onderdeel van de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.


Vincent Robijn is redacteur van IP en directeur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Deze bijdrage komt uit IP nr. 6 / 2018. Het gehele nummer kun je hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *