RIVM: ‘Virtual reality en 3D-printing kunnen gevaar voor volksgezondheid opleveren’

Nieuwe technologie heeft, naast positieve mogelijk ook negatieve effecten op de volksgezondheid, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het zojuist verschenen rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality en 3D-printing.

“De precieze gezondheidseffecten van bijvoorbeeld virtual reality en 3D-printing zijn nog niet bekend. Het is voorstelbaar dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken. Hier is nu nog geen goed zicht op,” stelt (RIVM) in het zojuist verschenen rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning. “Als er in de toekomst meer 3D-geprinte producten worden gebruikt, kan dit mogelijk gevaren voor de volksgezondheid opleveren. Zo kunnen giftige stoffen vrijkomen tijdens het smelten van grondstoffen en tijdens het printen. Ook kan het eindproduct gebreken vertonen, waardoor het onveilig is. De decentralisatie van productie maakt centrale kwaliteitscontrole lastiger.”

(Beeld: JESHOOTScom via pixabay)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *