Oproep: stel jezelf of collega kandidaat voor een van de Victorines 2018

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI zogenaamde Victorines uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren. Doe mee of draag iemand anders voor uiterlijk op 30 oktober 2018. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI jaarvent op 13 december in Filmmuseum EYE.

Heb je onlangs een innovatieve bijdrage geleverd aan het informatievak in de ruimste zin van het woord? Bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie? Of betreft het een bijzonder en vernieuwend initiatief? Kortom, ben je erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven? En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen of de impact van de nieuwe privacy wetgeving op ons werk.

Drie Victorines

De jury, gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI, reikt drie prijzen uit:

  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en – dit jaar voor de laatste keer! – de Victorine van Schaick Penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).

Inzendingen en inlichtingen

Stuur je inzending uiterlijk 30 oktober a.s. in. Je inzending moet na 31 december 2016 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master’s theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2016 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.

De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar victorine@knvi.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit e-mailadres terecht.

 (Foto: Victorine van Schaick)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *