Erfgoed Leiden in het ongelijk gesteld bij een claim over auteursrechten

Op 5 april is Erfgoed Leiden door de kantonrechter in het ongelijk gesteld bij een claim over auteursrechten. Erfgoed Leiden heeft volgens de kantonrechter zonder toestemming 25 foto’s via haar online beeldbank publiek toegankelijk gemaakt.

De eisende partij, een uitgeverij uit Rotterdam, claimde het auteursrecht op 25 afbeeldingen, afkomstig van prentbriefkaarten. Deze foto’s waren opgenomen in de online beeldbank van Erfgoed Leiden, die meende dat het auteursrecht op de beelden was vervallen, met uitzondering van één foto uit 1953.

Beide partijen hadden in 2016 overleg met elkaar gehad, maar kwamen niet tot overeenstemming over een vergoeding. Wel heeft Erfgoed Leiden de foto’s uit de beeldbank verwijderd.

De kantonrechter kwam op 5 april 2018 tot de volgende uitspraak:

“- verklaart voor recht dat Erfgoed Leiden inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [eiser] door zonder zijn toestemming de 25 [R] -foto’s voor het publiek toegankelijk te maken via zijn online beeldbank;

– veroordeelt Erfgoed Leiden om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] een bedrag te voldoen van € 1.875,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 oktober 2017 tot de dag van algehele voldoening;

– veroordeelt Erfgoed Leiden in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [eiser] vastgesteld op € 12.511,23, te vermeerderen met de nakosten begroot op € 131,00 zonder betekening, dan wel € 199,00 in geval van betekening, te voldoen binnen 14 dagen na heden en – en voor zover voordoening van de (na)kosten niet binnen deze termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf 14 dagen na heden tot aan de dag van algehele voldoening.”

Het gehele vonnis is hier te lezen.

(Bron: www.breednetwerk.nl; foto: Emmanuel Huybrechts (CC BY 2.0))

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *