Vakvereniging KNVI verschuift focus naar Smart Humanity

De mens staat centraal in de informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan, vindt de KNVI, de Nederlandse beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals. Om die stelling kracht bij te zetten heeft de beroepsvereniging haar focus verlegd naar Smart Humanity. Duovoorzitter Wouter Bronsgeest vertelt.

‘Technisch gezien zit de wereld in een fase waarin zo’n beetje alles kan. De vraag is nu: willen we dat ook?’ zegt Wouter Bronsgeest, duovoorzitter van de vakvereniging KNVI. ‘We lopen allemaal met een mobiele telefoon op zak. Maar vind je het bijvoorbeeld wel fijn als er een applicatie op je telefoon is geactiveerd die zomaar gesprekken en achtergrondgeluiden kan registreren?’

Ethiek

‘Als vakvereniging richten we ons op informatieprofessionals, maar ook voelen we een verantwoordelijk om de maatschappij zich bewust te laten zijn van de almaar toenemende digitalisering. Ik
vind dat we als vereniging daarin een grotere rol moeten pakken.’

‘Je hebt smart auto’s, smart city’s – alles wordt smart. Wat betekent dat voor je als mens? Vanuit die gedachte zijn we als vereniging op het onderwerp Smart Humanity gekomen,’ zegt Bronsgeest. ‘Smart Humanity staat voor mensen die digitale ontwikkelingen weten toe te passen. Voor een samenleving die ethisch verantwoord omgaat met deze technologie. Voor een samenleving die de aarde en het gebruik van haar grondstoffen weer in balans weet te brengen. ’

Geweten

’Deze focus zorgt niet alleen voor verbreding en verdieping van ons vakgebied, ik ervaar het ook als een extra stukje verantwoordelijkheidsgevoel van informatieprofessionals. Want wat er nu digitaal gebeurt maken wij als beroepsgroep voor een groot deel mogelijk. Dus we zijn zowel de enabelers als het geweten.’

Verbreding

‘Is de focus nieuw? Nee,
we zien het eerder als een verbreding van onze focus: de impact en de rol die we als informatieprofessionals hebben in de almaar toenemende gedigitaliseerde maatschappij  en de disruptieve kanten ervan.’

Bibliotheken

‘Vanuit de bibliotheken wordt aan Smart Humanity al aandacht besteed. Mensen die bijvoorbeeld minder digitaal vaardig zijn, of die hulp nodig hebben
bij het invullen van een formulier of belastingaangifte – zij kunnen voor hulp bij bibliotheken terecht. De focus van de KNVI sluit daar goed bij aan.’

Acties

‘We gaan nadrukkelijk in gesprek met de wetenschap, met organisaties als het Rathenau Instituut en het internationale speelveld,
zoals IFLA en de IFIP. Ook zijn we bezig met sessies bij i-Poort, die gaan over politiek, ethiek in relatie tot kennis van IT en informatievoorziening in brede zin. Tot slot zullen we ons als vakvereniging, als professionals, nadrukkelijker in het maatschappelijke debat mengen. Niet zozeer om allerlei discussies op te roepen, maar wel om duiding te geven,’ aldus Bronsgeest.

(Op de foto: Wouter Bronsgeest)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *