Nieuw Jaarboek Stichting Archiefpublicaties verschenen: Archives in Liquid Times

Op 12 december is het 17e jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties verschenen: Archives in Liquid Times. Het boek wil een aanzet geven tot verbreding en verdieping van het denken over archieven in de digitale wereld van vandaag. 

In Archives in Liquid Times wordt een verbinding gelegd tussen archivistiek én (informatie)filosofie en data science. Volgens de samenstellers zetten de bijdragen in het boek “de ramen open naar frisse nieuwe inzichten en concepten, en naar nieuwe toepassingen van bestaande inzichten en oude concepten”. Naast filosofische beschouwingen en soms speculatieve essays is er aandacht voor verdieping van archieftheoretische thema’s.

De bijdragen laten zien dat archieven in deze vloeibare tijden vanuit meerdere invalshoeken kunnen en moeten worden belicht. De samenstellers willen met deze uitgave de discussie voeden in verschillende vakgebieden.

Aan Archives in Liquid Times hebben specialisten uit verschillende vakgebieden meegewerkt, zoals Wolfgang Ernst, Geoffrey Yeo, Anne Gilliland, Charles Jeurgens, Martijn van Otterlo en Geert-Jan van Bussel. De laatste bijdragen in het boek bestaan uit interviews met Luciano Floridi en Eric Ketelaar, waarin zij reflecteren op de bijdragen.

Het digitale, Engelstalige jaarboek is kosteloos verkrijgbaar via www.archiefpublicaties.nl.

Beeld: Uitreiking van het eerste exemplaar aan prof. dr. Charles Jeurgens door de redactie (Frans Smit, Arnoud Glaudemans en Rienk Jonker). Foto: Martijn van Otterlo; beeldbewerking: IP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *