Victorines 2017 uitgereikt

Een proefschrift over de effecten van het opzetten van ‘de Bibliotheek op School’ en een scriptie over inzageregimes van de archieven van de naoorlogse berechting van collaborateurs in België en Nederland werden op 9 november 2017 tijdens het KNVI Jaarcongres in Nieuwegein bekroond met respectievelijk de Victorine 2017 en de Victorine scriptieprijs. De initiatiefnemers van de Digital Humanities Clinics gingen naar huis met de Victorine Initiatiefprijs.

Victorine 2017 voor Ellen Kleijnen

De prijs voor de beste publicatie op het vakgebied van informatieprofessionals ging naar Ellen Kleijnen. Zij onderzocht de effecten van het opzetten van ‘de Bibliotheek op School’ op de taal- en leesvaardigheid en leesmotivatie van voornamelijk Marokkaans Berberse kinderen. Zij voerde dit onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met de Bibliotheek Gouda. De bibliotheek vertaalde de aanbevelingen van Kleijnen in beleid dat ook werkelijk werd geoperationaliseerd.

Kleijnen verdedigde haar proefschrift Route to reading in december 2016 succesvol aan de Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift is “een oerdegelijke studie waarin wetenschappelijk onderzoek direct ten goede komt aan leesbevorderingsbeleid en onderwijspraktijk,’ aldus het juryrapport. “Dit onderzoek raakt aan de bibliotheekpraktijk én aan een maatschappelijk zeer relevante problematiek van bestrijding van taal- en leesachterstanden en het bevorderen van gelijke kansen.”

Victorine scriptieprijs 2017 voor Maartje van de Kamp
De scriptie Afgeschermd geheugen van Maartje van de Kamp behandelt het effect van het al dan niet openbaar maken van informatie aan de hand van de archieven over collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland zijn de archieven beschikbaar gesteld voor onderzoek, terwijl in België de archieven juist afgeschermd werden.

Van de Kamp laat in haar scriptie zien dat dit leidt tot verschillen in de beleving van de tweede wereldoorlog en uiteindelijk zelfs in de berechting van oorlogsmisdadigers. Informatie is macht lijkt op deze scriptie zeer van toepassing te zijn. “[De scriptie] laat zien met hoeveel nuance er gekeken moet worden naar informatie in het algemeen en archiefmateriaal in het bijzonder. Welke consequenties heeft het wanneer delen van ons collectieve geheugen worden afgeschermd?” aldus het juryrapport.

Victorine Initiatiefprijs 2017 voor Lotte Wilms, Ben Companjen en Michiel Cock

Binnen de Digital Humanities worden grote bestanden van teksten, afbeeldingen en data gebruikt voor onderzoek met digitale technieken. Wat heeft dit voor gevolgen voor onze collega’s in de wetenschappelijke bibliotheken en archieven? Welke impact hebben de Digital Humanities op ons werk?

De jury “prijst het initiatief van Lotte Wilms, Michiel Cock en Ben Companjen om zonder al te veel bureaucratie een vijfdaagse cursus Digital Humanities voor vakgenoten te organiseren, die bovendien gratis te volgen is”.

“Dat deze cursus in een behoefte voorziet mag blijken uit de wachtrijen. Een mooie bijkomstigheid is dat de clinics weer hebben geleid tot netwerken van professionals die zich met dit onderwerp bezighouden,” aldus Michel Wesseling, voorzitter van het Victorine van Schaickfonds, tijdens de uitreiking van de Victorines op het KNVI Jaarcongres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *